Blog Image

Politruk

Om Politruk

Efter att fått upp ögon för politiken ser jag ett behov att öppna upp en kanal där jag kan ge mina åsikter och idéer om vad som händer i Vänersborgskommun, politiskt sett.
Även om jag är vänsterpartist är det här INGET uttryck för V-politik. Tvärtom jag ser ofta goda skäl att kritisera partiets politik och de som vill föra en orättvis och ojämlik V-politik.

Rätta mig om jag har fel …………

Uncategorised Posted on Thu, October 21, 2021 14:41:02

JAG står på någons mejllista och det dyker upp förvirrade och förvirrande epistlar med jämna mellanrum. Ofta handlar det om att tycka synd om sig själv (brevskrivaren), att gör sin egen image bättre genom att jämföra sig med skummisar och slemma typer och att kasta ur sig massa påståenden och åsikter utan att egentligen ha några djupare funderingar eller belägg för sina utsagor.
Jag sparar dessa förvirrade och ofta ganska otäcka mejl för att kunna studera när jag tröttnat på plattjordningar, kreationister, anti-vaxxers och amerikanska superpredikanter som ber om att USA ska bli en fasciststat, men idag tänkte jag att jag skulle dela med mig av senaste soppan.
Here we go …

Rätta mig om jag har fel men om man först
har en lön på säg:    så går: xxxx   direkt i skatt
och då har man kvar :    yyyy    och sen ska man
betala för el för uppvärmning för att inte bostadsbolaget
som är utlandsägt inte ser till att förse lägenheten
med adekvat värme p.g.a. dålig isolering i huskonstruktionen
och den elen består av skatt som uppgår till 60%  och
PÅ DETTA lägges MOMS !

ALLA (privata) hyresvärdar är inte utlandsägda och alla behandlar inte sina hyresgäster på detta sätt. Vi vet att för att klara bostadsbristen på 60- och 70-talen byggdes snabbt ett stort antal bostäder – miljonprogrammet – och även om standarden var god, var ofta byggnadsstandarden inte i klass med dagens krav, bland annat vad gäller energiförbrukning.

Skatt på skatt på skatt !   Det som blir över – smulorna –
ska sen betala maten – som har moms = skatt på skatten – och
sen vansinneshöga drivmedelskostander som man inte kommer
undan för att man måste ta sig till och från jobbet  och
där har vi återigen 60% skatt + moms.
Drivmedelskonstnader som inte bara drabbar dig direkt vad gäller
nyss nämnda utan också bönder och andra inom tillverkning och
transport vilket i sin tur leder till högre priser i konsumentledet.
Vilken soppa !   Vad gör då stat , landsting & kommun för
dina hårt avluggade skattepengar ?
Utgifter 2020 per utgiftsområde (miljarder kronor)
Statens skatteinkomster 1 037
Onödiga utgifter som kunde gå till fattigpensionärer, uteliggare
och andra som hamnat utanför av olika anledningar:
(Man hjälper FÖRST de EGNA  och sen om det finns pengar över:
DE ANDRA= självklart med sunt förnuft och empati)

DET kan ju vara bekymmersamt att i en sådan här text använda ordet “empati”. Sedan måste man ju bara veta att det kostar att driva ett land. Medborgarna vill ha skolor, motorvägar, polis med batonger, flygplatser och ordning och reda vilket påkallar en rad institutioner som ska bekostas.

Utgiftsområde 2020 ¹ (utfall) 2021 (prognos) 2022 (beräknat) 2023 (beräknat) 2024

1 Rikets styrelse 16 miljarder   KAN HALVERAS LÄTT !
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 17
3 Skatt, tull och exekution 12
4 Rättsväsendet 53  58 62 64 65   KATASTROF !  Måste halveras / minskas till en fjärdedel VAD BEROR KOSTNADEN PÅ ?
Under 2019 var dygnskostnaden i häkte 3 255 kronor och på anstalt 3 202 kronor. Vårddygnskostnaden påverkas bland annat av beläggningen, genom att de fasta kostnaderna fördelas på fler eller färre vårddygn beroende på beläggningsläget. Den dagliga kostnaden för en klient i frivård var 336 kronor under 2019.

HÄR skulle en analys av kostnaderna vara på sin plats och beskrivning kostnaderna ska halveras. Vad används pengarna till? Hur fördelas de? Och hur skulle samhället fungera bättre om vi skar ner statsförvaltningen till hälften? Därefter följer en kalkyl vad gängkriminellas skjutningar kostar och visst, bortser vi från de personliga skador dessa orsaker hamnar vi på stora pengar, även om de personliga tragedierna väger oerhört tungt. Det är dock inte den enda sorts brottslighet vi ser här i landet; bidragsfusk plockar samhället på stora pengar.
Men nedan kommer fler förslag på nedskärningar som på intet sätt skulle göra detta bättre.

5 Internationell samverkan 2  Bah ( A Kunke?)
6 Försvar och samhällets krisberedskap 63  Behöver fördubblas , MINST !
7 Internationellt bistånd 47  BORT HELT !
8 Migration 10   BORT HELT !
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 102  Fördubblas omedelbums !
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 118  VAD FAN ÄR DETTA  ?  Hjälp till fattigpensionärena ??
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 37  VAD FAN ?  Fattigpensionärerna ?
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 100  Vilken trygghet ?  Mot kulor som viner ?  Eller bidrag till multifödande somalier ?
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 9  Åh BÅJJ !  BORT DIREKT !
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 87  BORT DIREKT !
15 Studiestöd 25  
16 Utbildning och universitetsforskning 83
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 20  BORT DIREKT !
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 4
19 Regional tillväxt 3   Och vad tusan är detta ?
20 Allmän miljö- och naturvård 11  Säkert bra !
21 Energi 3  ???
22 Kommunikationer 65  ???  Går tågen i tid ? Repareras järnvägen tillräckligt ?
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 20  ??? VAD ÄR DETTA ?? Vad får vi medborgare ut av detta ?
24 Näringsliv 60  ?? VAD ÄR DETTA ??    
25 Allmänna bidrag till kommuner 158  HÄR KOM DET !  Kommunerna får BIDRAG för att de tar emot invandrare.
26 Statsskuldsräntor m.m. 20   Ja, om man lånar pengar så betalar man ränta OCH amroteringen då – var är den ?
27 Avgiften till Europeiska unionen 47  VAD FÅR VI medborgare för detta då ?  Hur mkt tjänar de där som sitter o gnuggar arslet i Bryssel ?

KOMMENTARERNA avslöjar en grav brist på kunskap om vårt samhälle. Om man nu tycker att invandrarna gör mycket skit (all skit??) kanske det är en dum idé att INTE satsa på att anpassa dem i samhället.
Och om man väljer att inte jobba kan det var onödigt att satsa på att arbetslösa (och arbetslösa invandrare) kommer i jobb så de kan försörja de som inte bidrar.
Tycker man det är viktigt att sketorter som Gullaskruv, Mellerud och Sollefteå ska få leva kvar kanske punkterna 19, 23, 24 och 25 inte alls är tokiga. Stora pengar går till kommuner för att, till viss del, stötta sådan verksamhet som Staten en gång i tiden lade över på kommunerna. Bidrag till skolor ingår här med.
Och tycker man inte att funktionshindrade ska ha hjälp att leva rimligt värdigt, då man man ju stryka punkt 10 med.

Summa utgifter   1219  miljarder !  =
121900 kronor per skalle om vi är 10 miljoner som är folkbokförda och betalar skatt men det är vi inte så 243800 per skalle och år är nog närmare sanningen .

VANLIGA svenska medborgare betalar ingen eller väldigt låg statlig skatt, men det borde vara känt, så det kommenterar jag inte ens. (Eller gjorde jag nyss det?? )

Och detta var bara statens finanser ;  Sen har vi kommunerna till vilka vi betalar MEST SKATT !

Vad de slänger ut pengar på är HÅRRESANDE.
Det sovande folket fortsätter att inte göra något, stoppar huvudet i sanden och hoppas att NÅN ANNAN ska lösa problemen.
Detta är den stora faran med demokrati och fria val : INGEN GÖR NÅT EGENTLIGEN utan lyssnar på de BLÅ DUNSTERNA som de SÄLJER IN och som slukas med hull och hår av pöbel, fåren, hönsen som kacklar vidare och bräker , eller vad de nu gör . Släpper en brakskit kanske ?

DET var en ad hominem-attack mot oss människor som jobbar eller har jobbat och som inte sitter och tänker ut “sanningar” i sin stuga utan försöker följa med i en öppen samhällsdebatt, som kan avfärda myter, konspirationsteorier och falska nyheter.
Den som slukar all skit som kablas ut av blåbruna eller bruna eller rentav brunsvarta bloggare och andra “stora tänkare” är väl den som verkligen druckit sig otörstig …

Apropå de som gnäller om “alla bidrag”  bland politiker och andra:
Hur är det med barnbidrag – ska vi slopa detta också ?
Hur är det med ROT & RUT ?  HUR GAGANR DETTA MIG ?
Djursholmarna gagnas säkert men inte vi andra.  
Under tider har hög & medelinkomsttagarna kunnat avsätta pengar till
privata pensionsförsäkringar och DRA AV DETTA !
Om inte detta är en form av bidrag så vet inte jag .
F.ö.  så är kostanden för Ekonomiskt bistånd 58 miljoner men det kostar 31 miljoner att sköta detta av Socialkontoret;  Snacka om ineffektivt !
Barn & unga kostar 127 miljoner – VAD ÄR DET ?  
Summa Socialnämnden = 296,5  miljoner !
Kultur- och fritidsnämnden 158 miljoner   där biblioteket kostar 46,1 miljoner men har ingenting att erbjuda idag .  Vi som varit med förr minns hur väl våra bibliotek fungerade och att de fanns i varje stadsdel .
Här i Snigellösa fanns det i Rasselberga, Narrtuna, Teleborg, Holmingehus och Ellerö.
Nu finns bara Teleborg kvar.  Ändå kostar det så mycket – MYSKO !
Natur- och tekniknämnden  113 miljoner – VAD ÄR DETTA ?
Klimatnämnden  6,6  – vad gör de ?
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden  61 miljoner !  LEDER DETTA TILL NÅGOT ???
Överförmyndaren  16,5 miljoner   VAD GÖR DE ?  Bra löner till nån arselgnuggare ?

OM man nu inte vet vad en kommunal förvaltning gör kan man söka på det. Och om man nu inte vet vad förvaltningarna gör hur kan man då ens påstå att socialförvaltningen är ineffektiv. Den kommentaren är så hånfull och kränkande den bara kan bli. Vi vet att i vissa områden är arbetsklimatet för socialsekreterare så dåligt att många väljer att sluta. Och det är allt som oftast klienterna och deras beteenden som bara blir för mycket.

WIKIPEDIA kan förklara mycket, t ex vad en överförmyndare sysslar med:
I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser. Detta för att inte rättsförluster skall uppstå för dem som av olika anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter.

IBLAND blir jag djävligt upprörd, och ibland brister det. Nu brast det och jag kände att det var lagom att skriva av mig min frustration när jag läser sådan här skit. På något sätt påminns jag av de mörka krafter som USAs förre “president” Donald Trump stöttade, krafter som ropar på frihet men vill ha fascism och slaveri och rätten att bestämma över andra människors väl och ve. Eller gärna trampar på andras rättigheter och friheter bara för att få som de själva vill.

OCH titeln hittade jag inte på idag.

Ortsnamnen är ändrade för att dölja brevskrivarens geografiska position.Helt kort

Uncategorised Posted on Fri, October 08, 2021 18:10:07

Jag tycker det är fascinerande att spana på konspirationsteorister, och ännu mer fascinerande att se dem falla hårt. Men trots överväldigande bevis för att de har FEL! FEL! FEL! ger de sig inte men “если дурак, то на вечно” (“om man är en dåre, då är det för alltid”, ryskt talesätt). Så oavsett om man tror att jorden är platt, vacciner dödar, eller vår planet är blott 6000 år gammal eller 5G-antenner är hemliga mordvapen, så är det ändå fascinerande att spana in dessa vilseledda själar.

Nu vet jag inte varför det finns ovaccinerad personal på våra äldreboenden. Har man jobbat på ett sådant har man säkert sätt äldre dö av denna gräsliga sjukdom och borde rimligen fatta att bästa sättet att skydda de gamla och sköra är faktiskt att skaffa sig ett fullgott vaccinationsskydd.
Det förvånar att inte alla regioner ser till att hålla borta ovaccinerade från att träffa “brukarna”.
https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/sjukvard/ovaccinerad-vardpersonal-omplaceras-var-skyldighet/

Andra dårar på andra ställen är de evangelikanska predikarna, de som “profeterade” att den orange apan skulle få sitta en period till i Vita Huset. (orange apan = Trump). Nu när det visat sig att deras magiska rymdmonster inte har uppfyllt sitt löfte gapar dessa giriga, bigotta och skenheliga råttor om att Satan har installerat Biden men USAs rätte (och av gud) tillsatte president är han den där “affärsmannen” med låtsashåret.
Det är djävla märkligt att detta predikantslödder är så himla intresserat av att lägga sig i landets politik men inte betalar ett öre .. ett cent i skatt.

Invandringsvågen 2015 har ställt saker på ända och vi har nog inte sett slutet på denna massinvandring, då många människor, dels från Syrien, på flykt från en fascistregering och ett sekteristiskt våld, men också en mycket stor del ekonomiska “flyktingar”. Runt 150,000 människor skulle snabbt inkvarteras och många ställde upp för att folk skulle få tak över huvudet. Men för många som kanske ofta av idealistiska skäl ställde upp har det kostat.
Man har sett bostäder förstöras totalt, alltmedan Migrationsverket verkar tycka att trashade lägenheter och hus är normalt slitage …
https://www.hemhyra.se/reportage/migrationsverket-kravs-pa-220-miljoner-for-forstorda-bostader-bjarke-slass-i-domstol-for-ersattning/

Till min stora fröjd har Ann-Sofie Hermansson blivit frikänd igen från anklagelser om “krängkning”. Det är väl självklart att man får kalla saker vid deras rätta namn, även om det handlar om att berätta om vilka som sprider terrorism och idéer om terrorism. Bara för att man bekänner sig till allehanda kulter och religioner ger en inte fritt fram att bete sig hur som helst. Kan inte den magiska rymdapan skydda, ska inte svensk domstol inte heller ställa upp på stollerier.

Nu blev jag störd när jag tittade på uppdrag granskning i onsdags så jag får se om andra halvan av ett mycket intressant program.
Det handlade om gammal utdikad sankmark som läckte lika mycket CO2 som bilarna på svenska vägar. Och alltmedan man försöker strypa bilismen, ge generösa bidrag till de redan rika som vill köpa elbil (och elcykel), tar man inte tag i den gamla myrmarken. Att återställa mark, som ändå oftast är oanvändbar skulle ge stora resultat till rimliga kostnader men nu är det väl så att Grûne Arme Fraktionen med Bolund och Stenevi vill driva plakatpolitik, inte realpolitik.
Uppdrag Granskning – Klimatbomben

Får man byta parti egentligen. Hur illa skulle det se ut om man varit med i ett stalinistparti för att plötsligt vika av lite lätt högerut??
Tja vi får se vad det blir för svar på en sådan fråga vad det lider.

Stora byten har genomförts nyligen. Både Råttan och jag har fått nya reservdelar.
Råttan, en Peugeot 206SW har fått en ny bakaxel – det blev dyrt. Jag fick en ny pacemaker. Den gamla som tickat på i 12 år började närma sig sämst efter. Det bytet blev betydligt billigare.

VA???????!!!!!!!!!!!!! Har norrbaggarna ÄNTLIGEN lyckas dela ut ett Fredspris till några som kämpar för frihet och demokrati.Muhammed och hunden

Uncategorised Posted on Wed, September 15, 2021 12:03:56

Eller Förmågan att vara alldeles för ömfotad och proxy-kränkt.

Som hängiven (inte) ateist, har jag svårt att inte ta del av andra sunda skeptikers historier, varav Youtube är fullt. Det handlar mycket om skälen att vara ateist/skeptiker och att försvara sig mot konstiga utfall från religiöst håll, jämte att visa på hur totalt vrickad religionen kan förete sig och hur fullkomligt sjukt, för att inte säga vidrigt allehanda utövare beter sig mot mänskligheten och vad man tycker skulle vara vår fri- och rättigheter.
Nästan lika illa är när människor och organisationer, icke direkt religiösa, delvis försvara religionens konstigheter.

Jag vet inte var det började – Vilks eller Jyllandposten.
Jyllandposten publicerade 12 skämtteckningar, många föreställande profeten Muhammed i syfte att skapa en diskussion om islam och själv-censur. Behöver man säga att resultatet blev våldsamt med flera människor döda, långt utanför Danmarks gränser.

Vilks hade föreslagit en rondellhund med profeten Muhammeds huvud, vilket också orsakade kalabalik och Vilks blev mordhotad.

Det är nu man ska fråga varför det är nödvändigt att reta upp folk som är så helvetes ömfotade och inte tål vanlig sketans ironi. Och att ens ställa sig denna fråga visar ju hur otroligt viktigt det är att sätta sig emot religiösa konventioner och hur viktigt att vi inte tar parti för folks religiösa vanföreställningar; speciellt inte i en tid när alltfler tar sitt förnuft till fånga och blir skeptiker. Vi lever ju i en upplyst tid!

Sedan skedde det nesliga angreppet på Charli Hebdo. Islamiska fundamentalister stormade redaktionen och mördade kallblodigt 12 människor.

Vi svenskar och danskarna och fransmännen lever i i olika länder som alla utmärks av stora mänskliga fri- och rättigheter. Inga av dessa länder har några egentliga lagar (som används) som förbjuder hädelser, även om det går att använda andra lagar, delvis i samma syfte.

Ute i stora vida världen däremot är det inte ovanligt med lagar som förbjuder hädelse och som faktisk påbjuder dödsstraff. Topp fem av dessa länder är Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan, Somalia och Saudiarabien (det blev topp sex). Alla muslimska länder, och alla länder har dödsstraff som påföljd för muhammedhundar. Det finns icke-muslimska länder med på listan, men de kristna länderna är relativt få och där man kan nöja sig med fängelsestraff.

Det ska ju också nämnas att vi hittar högt upp på listan över länder med religiös fanatism och extremism där det är förbjudet (dödsstraff hotar) att frånsäga sig sin religiösa tro.
Det är fan i mig otroligt. Jag inser och förstår med hela min kropp och mitt förnuft att det där med att tro på en magisk rymdapa, och får inte sluta tro på sagor och påhittade historier.

Så om man tycker att Vilks, Jyllandposten och Charlie Hebdo inte i onödan ska kränka olika folkgrupper (som om muslimer, kristna, buddister och slikt tillhör folkgrupper??) eller än värre, kalla dem som vågar ridikulisera religioner, för rasister, kan man då också tänka sig att betrakta de som överger sina trosuppfattningar för rasister och att de kränker folkgrupper?

Att ha en sund syn på vårt samhälle ser vi som en tillgång och i alla avseenden en styrka och tillgång i vårt samhälle. Länder där man behandlar illa de som har åsikter om sakernas tillstånd, som Belarus, Venezuela, Nordkorea och Ryssland, kallar vi diktaturer och tycker att man där kränker alla rättig- och friheter människor bara kan ha.
Men att spärra in folk i slavläger eller förgifta dem för att de vågar komma med alternativ till en styrande regim bleknar när vi tänker på länder där folk riskerar dödsstraff för att de TÄNKER på ett sätt som enligt lag är förbjudet. Det måste ju vara en svår sjukdom när tankepoliser jagar dem som insett att det de tidigare trott på varit lögner och sagor.

Att bygga nationer på grundlösa fantasier och samlade sagor om rymdmonster som dränker hela mänskligheten och inte drar sig för att ha sex med minderåriga skrämmer vettet ur mig. Hur i helsicke ska människosläktet kunna sträva mot mer kunskap och mer bedrifter inom alla möjliga områden när sexfixerade präster ska jaga livet ur dem som tänker annorlunda.
Vi ser hur djupt och förfärande förtrycket är i många muslimska länder och vi ser hur angelägna religiösa fanatiker i t ex USA är att tvinga på medborgarna sina vanföreställningar.

Det är dags att släppa muhammedhunden fri, kasta slöjan och placera religiösa böcker på muséer över brott mot mänskligheten.
Och det är fan dags att sluta ställa upp och försvara dårarna som vill förslava världen.

Källor:
Blasphemy Laws By Country
Where Is Blasphemy Criminalized Around The World?
Blasphemy Laws Exist In 69 Countries, Report Finds
Ranking Countries By Their Blasphemy Laws
Apostaty Laws/Blasphemy Laws
Overview of Laws Related to Religious Conversion
Discrimination Against Atheists

Attacken mot Charlie Hebdo
Jyllandsposten och Muhammedkarikatyrerna

Om kampen mot slöjan:
Free Hijab Day
Free From Hijab Campaign
Walking Unveiled180 Grader

Uncategorised Posted on Sun, July 25, 2021 13:43:40

Jag tänker inte på sommarvärme (hetta) utan detta att byta åsikt, vilket inte betyder att “göra en pudel” eller “vända kappan efter vinden”. Det jag tänker på är detta att vi ofta skaffar oss åsikter efter information (inte nödvändigtvis fakta och sanningar) vi får oss till livs. Om vi sedan springer på sanningen och inser att våra åsikter inte håller, har vi två val – att hålla fast vid lögnerna eller desinformationen eller, mer sällan, överge våra åsikter och låta oss ledas av sanningen. Mer om detta senare.

Sedan sist har vi en ny regering, tack vare ett rådigt ingripande av Nooshi Dadgostar, vilken tydlig satt sin trovärdighet på spel och var nödgad att göra gemensam sak med SverigeDemokraterna och fälla regeringen … till ingen nytta.
Frågan gällde en överenskommelse där L och C enligt januariavtalet skulle få marknadshyror på nyproducerade bostäder.
Det ingen har pratat högt om är att avtalet bara gällde hyresrätter som byggts UTAN statligt stöd, och dessa motsvarar blott 1% av allt som byggs. Visst kan man se det som att man gläntar på dörren till vidare marknadsanpassningar men att göra en stor affär, tippa en (i och för sig usel) regering för att låtsas att man bryr sig om hyresgästerna är väl lite att ta i. Men viss Nooshi hade väl sin trovärdighet att försvara …
Hursomhelst har vi en NY (sic!) regering.

I vår nya regering sitter två språkrör från bakåtsträvande Stockholmspartiet (även kallat Miljöpartiet). Den ene är Märta Stenevi, bostads- och jämnställdhetsminister. Jag kan tänka mig att hon varit med att få in en specialparagraf i regeringens nya invandringspolitik – en skrivning som gör alla migranter och invandrare kan omfattas av humanitära skäl.
Vi har inte direkt haft en sund migrationspolitik och de som haft åsikter om denna politik (eller brist på politik) har hängts ut som nynazister eller som SD-pack. Och alla de som knyter näven i fickan eller mumlar något vid fikabordet är “privilegierade vita svenskar”.
Många av dessa “privilegierade” är äldre människor som inte har råd att hämta ut sina läkemedel eller råd att gå till tandläkare men noterar att de som aldrig gjort ett skapandes grand för landet eller kanske heller aldrig kommer att göra det, får alla dessa “privilegier” utan eller med mycket små kostnader.
Det är lätt att hålla med om att man kallar detta att svika våra äldre som kämpat för att göra Sverige ett bra land.

För något eller några år sedan hade jag åsikter om Ukraina, Putin och Krim men i frågan idag tillåter jag mig att göra en 180-gradare. Och orsaken har ju till 200% att göra med den här mannen:

Rysslands diktator, Vladimir V Putin

Nyligen iscensatte några av Putins propagandister ett spektakel i St Petersburg där man protesterade mot nätjättarnas “censur” av Putin-juntans propagandakanaler, men “råkade” samtidigt visa reklam när Ukrainas idrottare tågade in i Olympiastadion i Tokyo. Och man “råkade” låta bli att visa Ukrainas fotbollsmatcher under EM.
Om detta låter illa ska man veta att Putin, den långsinte despot han faktiskt är, har låtit fängsla ett otal regimkritiker för påhittade “brott” och flera har mördats. Vi minns Litvinenko och Skripal, och dessa är inte de enda som på direkt order av eller med Putins medgivande attackerats.

Idag är Ryssland en kleptokrati där Putin och hans hejdukar plundrar landet. Alltmedan vanligt folk får betala alltmer för basvaror, skor sig Putin och hans rövslickare genom att plundra landet. Både Ryssland och Kina är eller har varit socialistländer men där Kina blomstrar, har Ryssland hamnat på ett sluttande plan. Finns det något att stjäla för att fylla ens fickor, stjäl man. Industrin har kollapsat och packet lever på pengar från gas och olja.
Opposition existerar inte och gaphalsar som “kommunisten” Gennadij Zjuganov och liberaldemokraten Zjirinovskij har hittat ett bra ställe att sitta på och få del av Putins plundringståg. Inte förvånande att båda dessa vikt ner sig och numera är tysta medhållare.

Annekteringen av Krim är inget annat än en ockupation och krigit i östra Ukraina är resultatet av rysk expansion. Och vi vet idag att ryssar eller ryskvänliga grupperingar sköt ner MH-17 över östra Ukraina, fast man ljuger om detta.
Samtidigt börjar det bli ordning och reda i Ukraina; president Zelensky verkar ta tag i korruptionen och strävan att närma sig väst innebär också att man överger gamla socialistiska strukturer och moderniserar sig.

Riktigt intressant är de hypoteser att coronaviruset (CoVid-19) kommer från en virusstam framtagen i ett av världens största viruslab i Wuhan och inte från en matmarknad.
Men det betyder inte att någon på rent djävelskap (det är inte Putins Ryssland) släppt viruset fritt utan att det kommit löst pga en olyckshändelse med efterföljande mörkläggning. Att en smittad person skulle orsaka en pandemi är inte långsökt. Ebolaepidemier brukar ofta starta med att EN person blir smittad.

Passar på att skänka bort en bok. Om någon köper propagandan från Putins megafoner, kan ju en bok som fyller på dessa konspirationsteorier passa. Den här boken vill jag inte längre ha i min bokhylla då den skämmer och att elda upp den är inte min sak, så den är till skänks (porto tillkommer).

Skänkes.


Ner i Svarta Hålet

Uncategorised Posted on Thu, July 01, 2021 14:41:17

Jag hoppas det är ett “skämt”, om inte är det oroande, men när man börjar lägga rasistperspektiv på vetenskap har man verkligen tagit sig långt ner i kaninhålet … i det svarta hålet.

Jag har nog någon gång uttryckt åsikter om allehanda konspirationsteoretiker som hävdar att jorden är platt eller bara 6000 år och att Noah fyllde sin ark med dinosaurier, och dessutom kräver att dessa påhittade “fakta” ska läras ut i skolor.

Men vetenskap handlar om att veta, att formulera en hypotes (en bästa gissning av verkligheten) och jämföra denna med (mätbara) fakta.
Genom att konstant jämföra hypotesen med nya fakta finslipar man sin vetenskapliga teori, där teorin beskriver så långt man kan bevisa, verkligheten.

Hämtad från NewMR

I artiklarna nedan används beteckningen “hard science” och med det menas just vetenskap som bara kan bevisas med “hårda” fakta, alltså inte med åsikter och tyckanden eller rådande politiska strömningar. Just därför är det inte så lite störande att ledande universitet drar igång kurser om “svarta hål och rasism”. Det här är svindlande nära de religiösa fundamentalisternas, de sk. kreationisterna, fantasier att något magiskt rymdspöke skapade vårt universum för 6000 år sedan och gjorde människor av lite lera.

Cornell course teaches black holes could be linked to ‘racial blackness’.

Are cosmic black holes racist? Take this Cornell course to find out.

Down a Black Hole

Länkarna pekar på artiklar som är kritiska mot kurserna och behöver givetvis inte svara mot mina åsikter.Känd från världspressen

Uncategorised Posted on Wed, June 23, 2021 10:32:39

Idag börjar DörrPosten, Vänersborgsbostäders kundtidning komma ut och inte bara till oss hyresgäster utan till ALLA kommunens medborgare.

Det är så dags att ångra allt man sagt och allt man visat upp, men jag fick läsa utkastet till artikeln och godkände den efter några smärre justeringar. Det finns några uppenbara fel fortfarande men jag tänkte lite “att va fan …”. Fia som står bakom författandet, inspirerad av en högre andlig varelse – JAG – fick några begränsningar, men i övrigt var det fritt fram.

Jag kan tillägga att foliehatten är en del av det där med att provocera, då jag prenumererar på en del kanaler på Youtube där diverse mer eller mindre farliga konspirationsteoretiker får brallorna neddragna och avslöjade som okunniga och manipulerande.

Imorse träffade jag Gunnar Johansson och meddelade att jag såg två scenarier framför mig; antingen att folk ringde in för att säga upp sina kontrakt eller att man upplever en anstormning av människor som bara måste bo hos Vänersborgsbostäder och gärna den där tokige korsettmannen ..

Glad sommar förresten!

Glad och glad när vi står utan regering efter att Nooshi visat sig ha ballar av stål och tycker att den futtiga procent av bostäder som byggs i landet och som skulle kunna drabbas av fri hyressättning är värd att kämpa för. Det där är ju egentligen ett problem för Storstädernas innerstäder och där har ju ingen dödlig råd att bo ändå.
Och de positiva kommentarer jag sett i de sociala medier där jag hänger kommer oftast från folk som, å andra sidan skulle drabbas hårt av en högerpolitik. Hur man som arbetslös kan rösta höger är en gåta.

Men inget ont utan att det har något gott med sig. Ett extraval kan ju innebära att vi slipper två reaktionära bakåtsträvare i svensk politik – Miljonpartiet och Kristdemagogerna.Watching TV …

Uncategorised Posted on Fri, May 07, 2021 16:17:39

Kröp delvis till det stora pluset och aktiverade mitt facebookkonto. Det var nu en tanke bakom det men ändå …

Watching TV var faktiskt en titel på Pink Floyds basist och primus motor, Roger Waters, låtar från hans album Amuzed To Death:
We were watching TV
In Tiananmen Square
Lost my baby there
My yellow rose
In her bloodstained clothes
She was a short order pastry chef
In a Dim Sum dive on the Yangtze tideway
She had a shiny hair
She was a daughter of an engineer
Won’t you shed a tear
For my yellow rose

Och nu råkade jag se två dokumentärer om samma torg där Waters gula ros mördades av Kinas socialistarmé.
Den ena kan ha legat på Discovery och var sista del i en serie om onda ledare och helt uppenbart var Kinas store rorsman, Mao Zedong, en störd man. Mycket störd tom. Bortser man från att han uppenbart njöt av att plåga människor, förde hans kampanjer landet bakåt.
Detta poängterades i en dokumentär på SVT där man radera allt prat om att Mao var den som industrialiserade och moderniserade Kina. Det var tvärtom.
Deng Xiaoping var mannen som förde landet från att vara en kommunistisk tortyrkammare till ett modernt kapitalistiskt men ändå socialistiskt land. Deng var för övrigt den som beordrade militären att med våld slå ner protesterna mot ett förlegat styrelsesätt och bristande frihet 4-5 juni 1989.

Samma obehag jag kände när jag så dessa båda dokumentärer kände jag när jag tittade på Dokument Inifrån på SVT som handlade om Waldorfskolan i Järna.
Skolan bygger på kvasivetenskapliga idéer, för att uttrycka det milt (hokuspokus eller ormolja hade varit mer passande om det inte var för de mörka inslag som ger tankar till vår sydliga granne under 1930-talet) – antroposofin.
Antroposoferna bedriver diverse ickevetenskapliga aktiviteter och får del av våra skattepengar. Att se en dokumentärfilm där människor vittnar om hur mycket skolan tagit ifrån dem när de var barn och höra en av skolans grundare ljuga sig blå gör mig bara förbannad.

Antroposofi
SVT: De utvalda barnen, del 1
Mer om de utvalda barnen

SVT: Myten om Mao
TV4Play: Onskans män – Mao

And she is different from Cro-Magnon man
She’s different from Anne Boleyn
She is different from the Rosenbergs
And from the unknown Jew
She is different from the unknown Nicaraguan
Half superstar half victim
She’s a victor star conceptually new
And she is different from the Dodo
And from the Kankabono
She is different from the Aztec
And from the Cherokee
She’s everybody’s sister
She’s a symbolic of our failure
She’s the one in fifty million
Who can help us to be free
Because she died on TV
And I grieve for my sister


https://www.youtube.com/watch?v=wXoSBZTssvQ
Pensioner och invandrare

Uncategorised Posted on Sat, April 10, 2021 14:47:33

Jag kom att hoppa högt när jag satt och tog in en Aktuellt-sändning förra veckan. Moderaterna ville ta tag i bidragssystemet till invandrarna.
Nu tillhör väl inte Moderaterna mitt favoritparti även om de verkar betydligt mer stabila än SD och KD, två partier på yttersta (ultra)högerkanten.

Tanken var att dagens bidragssystem är för generöst och gör att många invandrare inte gör sig omaket att skaffa kunskaper i svenska språket och ett jobb att försörja sig på, då bidragen är så generösa att det är bättre att leva på dessa pengar.
Hur stora kan dessa bidrag vara? Jag hittar inga tillförlitliga uppgifter och den enda siffra jag hittar, finner jag i en artikel på Nya Tider. Den skriften får man anse vara ganska otillförlitlig och de siffror som nämns så bisarra att de inte kan vara verkliga. Jag tänkte mig nog mer siffror som stämmer med socialbidragsnormen (försörjningsstöd på PK:ska).

Hursomhelst, det är väl ändå så, eller borde vara så, att alla som befinner sig i samma situation (sakna inkomst) borde få samma stöd? Och i tider när rapporter kommer om folk som, för att klara Försäkringskassans 9%-mål, plötsligt blir friskförklarade och därmed tappa sjukbidrag, men som Arbetsförmedlingen ser som för sjuka och därmed inte kvalificera för olika insatser eller A-kassa, är stör det mig att människor behandlas så olika.
Och mitt i allt det här kommer illavarslande rapporter om stora/rika kommuner som dumpar sina hemlösa i små/fattiga kommuner där det finns “bostäder”, om det är ett relevant ord i sammanhanget.

Jag vet att jag använder ett begrepp kallat whataboutism, men det är svårt att låta bli.

Pensionärsföreningarna (Seniororganisationerna) och speciellt SPF, har lite svårt för att en senior som haft hög inkomst och lagt undan skapligt till livet efter jobbet, egentligen inte har så mycket att röra sig med än en s.k. fattigpensionär som får påfyllt med diverse bidrag och tillägg. Det där har jag stor förståelse för, då det är lite som att i en jämNlik värld präglad av socialism får ingen ha det bättre än andra.

Men det blir väldigt konstigt när man tittar på hur mycket pension invandrare får.
För att få ut full garantipension måste man varit bosatt 40 år i Sverige. Oavsett inkomst, hur mycket man betalat in till pensionssystemet minskar garantipensionen med 1/40 för varje år man inte bott i Sverige. Alltså den som bott 25 år i Sverige förlorar 15/40, eller nästan 40% av garantipensionen.
Men om man kommit till landet som flykting, och jag har nog tidigare haft åsikter om begreppet “flykting, spelar tiden i Sverige ingen roll. Hela garantipensionen betalas ut, utan några avdrag.

Det är definitivt lagom socialistiskt jämNlikt.

Marcus Oscarsson
Pensionsmyndigheten
ArbetsvärldenNext »