Våra stora förebilder har ju hävdat att religion är opium för folket, vilket kan tolkas på två sätt. Religion söver människor och får dem att halvsovande acceptera sin lott i samhället och bli villiga verktyg för mäktiga krafter. Religionen skulle kunna vara själva bränslet, precis som opium, i väpnade konflikter.

Sverige har ju en lång historia av “av-opiumisering” av vår egen lutherska religion. , där ju speciellt (s) har gjort stora framsteg att devitalisera och sekularisera den svenska kyrkan, den som kallas statskyrkan en gång i tiden.
Det är med denna bakgrund märkligt att en av socialdemokraternas företrädare, Karin Jämtin, föreslår att landet ska införa en muslimsk helgdag. Nu har Jämtinskan iofs backat men att hon kommit sig före att fundera över detta säger en hel del om vad vi mycket väl kan förvänta oss.

Sverige är ett sekulärt land, för att inte säga ateistiskt. Ingen del av våra gemensamma samhällsfunktioner ska styras av religioner och just detta torde ju vara ett starkt skäl för en asylsökande att välja att komma till Sverige. Här har ingen religion rätt att verka över människors väl och ve(*), här finns inga religiösa domstolar, inga lagar utformade efter religiösa teser (**) och det hade varait klädsamt om människor som använder religösa skäl att utsätta andra människor för kränkningar borde dömas hårdare, på samma sätt som den som utför brott efter politiska idéer kan dömas för hatbrott eftersom inget skiljer en religion från en politisk ideologi.
Lägg därtill att många religioner, så som de utövas, är rent fascistiska. Toleransen mot människor med annan åsikt är mycket liten, och religionen används för att förtrycka och förfölja människor. Det är inte bara inom Jehovas Vittnen och Scientologrörelsen vi hittar beteenden som rimmar illa med våra mest basala idéer om demokrati, rättvisa och jämlikhet; vi hittar sådant inom sionismen, islam och katolicismen. Tänk också på den kristna högern i USA!

Den muslimska helgdagen då, vi har ju kristna helger! Det är ju lätt att översätta kristna högtider till världsliga; jul = midvinter, påsk = vårens ankomst, pingst = sommarens ankomst osv, men hur ska vi plantera främmande helgdagar?

(*) Det är väl detta som kallas religionsfrihet.
(**) Även om “hädelse” smyger sig in men under annan benämning.