Vår skolminister Björklund har identifierat ett nytt problem i skolan och kommit på ett bra svar på den frågeställningen(*). Ungar skolkar för att de är slöa och slappa och den problematiken (*) åtgärdar man genom att föra in skolk i betyget, dock ej i slutbetyget.

Björklund får en guldstjärna av mig för att han inser att skolan har problem. Det är inte många som inser det. Till den kategorin hör Vänersborgs glada skolchefer i BUN. Nåväl, Jan Björklund missar allt som oftast i sina analyser och slutsatser; en yrkesskada bland framstående politiker. Istället för att utreda varför skolk förekommer hittar han på lämpliga åtgärder vilka kanske delvis löser problematikerna (*). De ungar som skippar skolan för att de är trötta, lata eller slappa lära väl rycka upp sig men de som insett att de kommit till vägs ände lär strunta i detta även om skolk straffas med 100 piskrapp på offentlig plats.

En annan detalj är ju att många, kanske de flesta, lärare redan idag bokför elevernas frånvaro och i förekommande fall informerar föräldrar., att införa nya system innebär merarbete; sa sådant ersättas?

Jan Björklund är en klåfingrig man som har lite svårt för bra analyser av läget. Han borde få prova på att jobba som obehörig lärare något år tycker jag.

(*) Tänk att folk inte kan använda ord på ett vettigt sätt utan måste slänga sig med specialare:
Fråga heter plötsligt frågeställning
Problem heter numera problematik
Hot har ersatts av det populära hotbild
Osv.