Jag har säkert hört uttrycket förut men det var först när jag läste Tanja Bergkvists blogg jag fick upp ögonen för det.
Wikipedia förklarar det på följande sätt:
Guilt by association (engelska, ’klander genom association’) är en vanlig typ av argumentationsfel,
som begås då en part påpekar en likhet mellan motpartens åsikter och
ett referensobjekt (som är klandervärt) och därmed antyder att
motpartens åsikter i andra frågor är klandervärda.

Tanja drabbades av det eftersom hon visade på en debatt mellan en sverigedemokrat och Nyamko Sabuni, där sverigedemokraten hade fakta på sin sida medan Nyamko inte hade läst på. LCHF-metoden har nu drabbats av samma sak eftersom den amerikanska kött- och mejeriindustrin har sponsrat undersökningar som visar på metodens förträfflighet.

Samma sak har ju “kommunismen” drabbats av genom att de socialistiska staterna i Öst(europa) styrdes av partier med K(ommunistisk) i partinamnen, trots att den politik som bedrevs var socialistisk. Det här är problematisk om jag nu ska redogöra för mina politiska hemvist. Jag är ju inte socialist eftersom socialismen står för ett totalitärt samhälle där friget, demokrati och rättvisa är satt på undantag och där klassen är viktigast. Jag kan ju heller inte vara kommunist eftersom kommunismen fått sin smitta från socialismen, så vad ska jag vara då??