Nix, det är inte minanamn förslag på en ny regent. En kommande regent borde rimligen heta Kent Ahmed Conny Bernadotte eller Ros-Viol Taneesha Katja Bernadotte.
Jag syftar på tre arbetsgivare/företagare i kommunen. Erik träffade jag för några veckor sedan när han inspekterade den markplätt där han skulle bygga en ny affärslokal; Erik driver den, över hela landet, världsberömda Tygladan. Denna dag skämtade jag med Erik och jag tror han blev skärrad men jag betonade att jag visserligen var politiker och vänsterpartist men att jag uppskattade sådana som Erik som höll Vänersborg igång och utvecklade kommunen.

Mats, som driver företaget Nordsvenska Tak, får när vi stöter på varandra, stå ut med mina frågor till honom i hans egenskap av företagare. Hans som hyr lokaler av Mats och som dessutom råkar vara min chef, och företagare, får ibland också stå ut med mina “förhör”.

Varför går jag på som jag gör då? Jo, ryktet på stan säger att kommunens höjdare inte gillar vare sig företagare eller jobbare. Vänersborg är en administrativ stad där enbart folk från kategorin “administratörer” ska uppehålla sig. fast den som säger så missar en viktig poäng – det är skatteintäkter från dem som producerar säljbara varor och tjänster som skapar välstånd. Eller för att vara mer korrekt, de drar in pengar genom att betala inkomstskatterna för sina anställda så kommunen kan tillhandahålla undervisning, vård, omsorg, körbara gator, rent vatten och avfallshantering med mera. Just därför är det viktigt att måna om våra företagare för det är just de som ser till att vi kan hålla en hög standard i kommunen för invånarna. Vi, politiker, ska därför se till att det finns plats för företag och företagare i kommunen och hjälpa dem att etablera sig och driva en lukrativ verksamhet i kommunen, inte stjälpa och försvåra genom att ställa upp orimliga eller rent idiotiska krav.

Lars G Blomgren (FP) motionerade för ganska länge sedan om ökad tillgänglighet på näringslivskontoret för företagare; alltså en svängdörr istället för portkod. Att den motionen inte kommit någonstans säger väldigt mycket om kommunens näringslivspolitik.