I USA pågår just republikaners valprocess för att utse en presidentkandidat. Jag kan ju tycka att det inte spelar så stor roll vem som leder det där landet eftersom alla är lika självgoda och korrumperade oavsett om de är demokrater eller republikaner. En del republikaner är ju faktiskt mer progressiva och framåtsträvande än en del demokrater.
Men det är inte svårt att uppleva republikanerna som rejält bakåtsträvande och o-demokratiska. Det förefalla vara en tävlan vilken som kan vara mest motståndare till människors fria vilja över sin egen kropp och val att genomgå en abort. Det kallas mord, men krav på förbud följs inte direkt av krav på strängare vapenkontroll. Varför?
Detta med abort försvaras av att Gud älskar Amerika och bibeln gillar inte kvinnor som väljer livet framför elände och slaveri. Men bibeln är ju bara en novellsamling, skriven av en rad människor som ville försvara sin exklusiva rätt att förslava och förtrycka människor. Vilka noveller som skulle få vara med i denna exklusiva samling bestämdes av en hög prelater på ett kyrkomöte för några tusen år sedan.
Något som gjorde mig mycket upprörd var att en av kandidaterna INTE trodde på vetenskapen, dvs Big Bang, Darling and all that jazz. Hans värld var drygt 6000 år gammal och allt var skapat av en allsmäktig guds hand. Jag tänker på om en sådan här stolle blir landets ledare. han kommer säkert att sätta sin prägel på landets utbildning; vad fan ska barn få lära sig i skolan? Inte nog med att människors mest basala friheter tas från dem, de får inte tro på sanningar och vetenskaper utan ska lära sig religiöst mumbo-jumbo.
Läste en insändare i Metro där skribenten upplevt hur en NO-lärare i Sverige ursäktat sig för att lära ut vetenskapliga rön medan det fanns de som ansåg att det fanns en annan syn på hur världen kommit till.
I ett blad som Svenska Kyrkan i Vänersborg delade ut för några år sedan berörde församlingens kyrkoherde det här och förklarade att Bibeln förklarar inte HUR utan VARFÖR. Vår kyrkoherde borde fan i mig fått nobelpriset i fysik!