… hur ska vi ha’t?

Den som sitter i fullmäktige eller nämnder inser att mycket arbete handlar om att fördela pengar och hantera äskanden om pengar till allehanda projekt. Och eftersom ekonomin inte är sådan att allt man vill göra inte kan göras tvingas man till prioriteringar. Överväganden måste göras, vad är kommunen ålagd att göra, vad är det som specifikt gagnar kommunen och dess invånare? Hur maximerar vi utbytet i en investering, dvs hur optimerar medborgarnytta/insatta pengar vid vid en investering?
Jag sitter och funderar på hur jag ska ge min motion om en friidrottsarena lite uppbackning. Den har fått stort stöd i de nämnder där den valsat fram och jag vet att jag delvis knuffat upp en halvöppen dörr, här och där, men jag vill ge motionen lite “fläsk på benen”.
Det är många svåra frågor som ställs just nu. Hur ska det gå med små skolor ute på landet? Vad ska ske med arenan? Ska vi verkligen bygga en hamn för en halv miljard i Vargön? Med alla dessa frågor kommer följdfrågan: på vad sätt gagnar ett stöd till skolor på landet, hamnen i Vargön och arenan Vänersborgs invånare?
Det är lätt att vara snusförnuftig och lite lagom pragmatisk och mena på att arenan är ju byggd så vi måste ju kasta in goda pengar efter de dåliga, och hamnen garanterar X arbetstillfällen – gamla och nya och småskolor på landet innebär att de små samhällena kan överleva och växa till och med. Eller??
Vi (!!) politiker har alltför lätt att tänka ut en åtgärd som ska lösa ett specifikt problem utan att titta på problemet och utifrån detta hitta en lösning som fungerar. Skolk inskrivet i skolbetyget löser inte problem med skolungar som inte är närvarande vid lektioner, att sänka a-kassan gör inte folk mindre arbetslösa osv. I stort och smått föreslår vi åtgärder efter våra respektive ideologier och tror dessa åtgärder ska lösa världens problem … eller kommunens.
Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut och politiska agendor ger sällan lösningen på problemen. Vi tvingas vända ut och in på oss själva för att inte ta fram de enklaste svaren på frågorna.
jag vet att ingen friidrottsarena i helvetet ger Vänersborg en folkmängd upp emot 45.000, eller ger oss plats på OS-arenors prispallar, på samma sätt som en hamn i Vargön lockar upp oceangående containerfartyg i älven.
Att tillhandahålla en god eller basal service åt kommunmedborgarna är däremot en annan sak, men det kommer dock inte Bert Karlsson inte klara, hur mycket mark han än arrenderar i Ursand.