Inom matematiken försöker man hitta “enkla” samband av typen “Om A gäller, så gäller också B”. Genom olika metoder visar man att det dessa förhållande gäller.

Även i vardagen och med problem som är mindre matematiska vill man att samma enkla förhållanden: en enkel lösning som alltid fungerar på svåra problem. Förhållande mellan A och B, eller in- och utvärde eller vad man nu vill använda för symboler, avgörs i många fall av förutfattade meningar, önsketänkande eller bara logiska kullerbyttor.
Man hör om föräldrar som köper ut sprit till sina tonåringar för att man “har koll” på deras drickande, ministrar tror att sänkta löner och försämrad trygghet på arbetsmarknaden ger fler jobb. Danskarna tror att fettskatt ger färre feta människor och så vidare och att legalisera narkotika och prostitution löser problem med trafficking och löser det där med knarkkatellerna. Det ropas på en ny vapenamnesti för att råda bot på gängmorden i Malmö. Mot bättre vetande.
Om matematikerna har krav på sig ATT BEVISA att åtgärd A eller lösning A eller ekvation A löser problem B, har vare sig mannen från gatan eller politikern eller ministern något sådant krav; det räcker med att tro att man genom en lämplig åtgärd löser världens problem, eller lite mindre. Björklund löser skolk i skolan genom att införa skolk i skolbetyget och oroliga föräldrar får inte större koll på sina barns drickande genom att skicka med dem en flaska vin. Av förra vapenamnestins insamlade vapen var det ett ytterst fåtal som var illegala. Inte fasen har länder som legaliserat prostitution fått bukt med sexslaveriet, tvärtom; man har tappat all kontroll.
Sedan läser man om Vänersborgs kommun som ska, för att spara pengar stänga en rad skolor. Som skäl för nedläggningarna hänvisar man bland annat till att storskolor på något sätt hade en pedagogisk fördel genom att resurserna utnyttjades bättre. Återigen samma trick, man har en fix idé som man försvarar med icke-argument.
Uppenbart är att Vänersborgs högsta ledning för BUN inte har mycket erfarenhet från eller kunskap om pedagogik.