Kristdemokraterna verkar ha en besynnerlig inställning till det mesta, oavsett om det handlar om konstgjord befruktning eller homoäktenskap. Det verkar som om partiet vill vara modernt och fördomsfritt men samtidigt inte vill trampa på alltför många ömma tår hos kärnväljarna. Alltså väljer man både och varken eller på en gång. Eller väljer man att stoppa huvudet i sanden och vänta på att katastrofen passerar obemärkt.
Först var det ett förslag att utreda huruvida insemination skulle kunna omfatta singelkvinnor. Tvärstopp!
Jag kan ju fatta att en sådan möjlighet skapar nya problem att lösa och frågor att besvara. Eftersom det redan idag förekommer att kvinnor låter inseminera sig uppstår en rad problem som måste lösas, som att bestämma vem som är fadern, och om någon som har skvätt lite sperma i ett provrör ska betala underhåll.
Även om man inte tycker om fenomenet som ska utredas är ju en utredning och en eventuell efterföljande lagstiftning en väg att undvika framtida besynnerligheter.

På samma tema; KD gillar inte förslaget att utreda detta med surrogatmödrar. En vacker dag har vi surrogatmödrar här; antingen vi vill eller ej och helt enligt regelboken eller mot alla föreskrifter. Man tänka sig en situation där ett barnlöst par “köper” en surrugatmoderstjänst och tillhandahåller lite sädesvätska; vilka regler gäller? Vem “äger” barnet? Utred för fasen, stick inte huvudet i sanden.

Jag förutsätter att ett progressivt och humanistiskt parti som V ställer upp och ser att vi får en fungerande lagstiftning kring det här.