Regionen har tydligen tyckt att “primärvården” ska byta namn till “när-hälsan”, ett alldeles förträffligt namnbyte för man vet aldrig NÄR man får vård på vårdcentralerna ibland. Processen att komma fram är besvärlig; först ska man ringa till en telefonsvarare, sedan får man tålmodigt vänta på att bli uppringd och då får man bara vara tillgänglig. Sedan ska det avgöras om man får träffa en läkare.
Systemet med husläkare har ju heller aldrig fungerat utan man har oftast fått träffa olika läkare för att plötsligt veta att vald läkare har slutat.

Nu har man beslutat höja landstingsskatten igen men jag undrar vart pengarna ska gå. Till mer administration? Fler överbetalda sjukhusdirektörer som drar ner vården till ett u-lands nivå? Eller till några fler obegripliga konstprojekt?

Kan man alternativt kan kalla vården för VAR?-hälsan eller HUR?-hälsan …smiley