Jag hade meddelat att jag skulle sagt något positivt om MPs förslag om en kretsloppspark på kvällens KF-sammanträde. Nu gjorde jag inte det därför att jag dels för att jag fegade ut och dels jag ville säga var slischkom kruto” som man säger på ryska. Jag ville ha sagt för mycket så jag kanske hade gett fel budskap.

För några dagar sedan gick vi förbi Huvudnässkolan, som grävmaskinerna nu satt tänderna i och jag cyklade dagligen förbi Torpaskolan alltmedan den maldes ner till betongsmulor. Det har väl hetat att man ska återvinna material från dessa rivningsobjekt, vilket jag tror enbart begränsat sig till metall; alltså plåttak, armeringsjärn och annat. Däremot mals fönsterrutor, dörrar och annat användbart ner i något som kanske ska bli fyllnadsmassor och en fönsterglasfabrik valsar fram nytt glas till nya byggen. Hur klokt är det?

Vi vet idag att i princip ALLA råvaror, olja, kol, metaller, mineraler etc har peakat, dvs utvinningen minskar varje år. Det går inte att öka utvinning av olja eller koppar, eftersom tillgängligheten minskar – vi har redan sugit ut det guttigaste. Vi läser om nyöppnade gruvor eller nya fyndigheter, men det är bara så att när priserna stiger blir det plötsligt lönsamt att vaska fram råvaror ur tidigare olönsamma fyndigheter, eller att man har med nya metoder kunna förädla fram ur allt mer låganrikad malm. Planeten vi lever på och lever av håller på att ta slut.
För 120-130 år sedan lämnade 1,3 miljoner svenskar landet pga av bland annat missväxt. Landets jordar kunde inte försörja en befolkning som var mycket mindre än dagens. Idag har konstgödsel gjort det möjligt att öka skördarna men fosfor som är en huvudingrediens i konstgödning finns inte i oändlig mängd, dessutom är det en energikrävande process att förädla fosforn. Vi kan ju inte heller tro att vi ska kunna importera mat från andra länder; de kommer ju också att drabbas. Lägg därtill länder (Kina) som är rika nog att köpa stora arealer jordbruksmark över hela jorden för att trygga sin egen livsmedelsförsörjning. Nej, jag är ingen optimist!

Tillbaka till kretsloppsparken. Det är min övertygelse att om inte lagstiftarna kräver att vi återvinner och återanvänder mer kommer naturen att sätta hinder för mänsklig dumhet och egoism. Vi kommer att behöva ha en återvinningscentral värd namnet. Det ska inte vara möjligt att köra en grävskopa genom ett panoramafönster eller elda upp några kubik prima byggvirke.
Sedan kommer en annan och MYCKET INTRESSANT följd av det här. Om vi nu tvingas/nödgas återanvända alltmer kommer ju handeln att drabbas. Men det är ju klart att ett sjukt marknadsekonomiskt (kapitalistiskt) system inte ska hållas under armarna när vi är på väg att såga av grenen vi själva sitter på. Vi kommer att se ett helt annat samhälle och ett helt annat ekonomiskt system växa fram om vi nu inte övergått i barbari långt innan dess.

Lite mer positivt innan jag ramlar omkull och somnar, jag är nämligen övertrött. En ny motion från MP dök upp ikväll – stadsodlingar. Om man kopplar detta till kretsloppsparken kan det resultera i kul saker.
Den som färdats runt i USA och noga undvikit storstäderna kan inte låta bli att notera hur mycket man kör “lokalt”. Det är restauranter med lokalt producerade livsmedel, lokalt bryggt öl, lokalt framställt vin. Ja, man hittar till och med lokalt framställd starksprit. Det är mycket lokalt hantverk, thrift stores (tror jag det heter) garage sales, och andra lokala arrangemang. Det förefaller, när man lyssnar på människor, att man försöker finna gemensamma lösningar på gemensamma problem på det lokala planet eftersom Staten (Washington DC) eller Delstatsregeringen inte bryr sig. I Sverige verkar det ofta vara tvärtom; man satsar vilka pengar som helst på olönsamma projekt och låter de goda idéerna dö tvindöden.