Ikväll var jag på Vänsterpartiets medlemsmöte med diskussioner inför nästa veckas kf-sammanträde om budgeten 2014. Den stora frågan har länge varit vilket budgetförslag (S) tänkt lägga för 2014, men svaret har varit ett STORT ?. Ända har man mage att mena på att man var tidigt ute med att ta fram ett budgetförslag så andra (partier) skulle kunna diskutera med (S) och visa sitt eventuella stöd eller påtala att man hade ett avvikande förslag:

Vänersborgs kommun har en tidig budgetprocess, vilket innebär att diskussioner om mål och resurser förs under vintern/våren och kommunfullmäktige fastställer mål- och resursplanen i juni inför kommande år. En tidig process möjliggör för nämnderna att anpassa sin verksamhet efter beslutade mål och resurser.[ur S och C budgetförslag]

Trots att (S) nu tuggat och ältat sitt förslag hela våren (eller ska man kalla det vårvintern), blir man inte klok på vad man föreslår; för man föreslår just ingenting.
Man satsar just ingenstans, definitivt inte på skolan.

Lutz Rininsland har i flera av sina anförande i kf manat på socialdemokraterna i fullmäktige att träda fram och argumentera, att förklara hur de tänker rösta och VARFÖR. Men gång efter annan sitter ledamöterna kvar i sina stolar och har inget att säga till Vänersborgs medborgare.

Jag tror inte (S) har någon politik, de vill nog bara regera, ha makt att … vara ett betongparti som kör sitt alldeles egna program och när det kärvar bjuder in andra (partier) att få vara med på ett hörn för att strax vända dem ryggen.

Jag gick igenom alla motioner som lagts sedan valet 2010 och även om antal lagda motioner inte behöver vara ett mätare för ett partis handlingsförmåga så ger denna lista mer än en antydan att (S) är ett parti som inte verkar ha någon politik:

2010-12-15 Motion om förändrad Demokratiberedning.
2011-03-30 Motion om inköp av bl a skulptural konst
2011-03-30 Motion om att boende ska ha rätt till minst ett kulturarrangemang per år
2011-06-22 Motion om yt- och kostnadseffektiva skollokaler i Vänersborg
2012-05-23 Motion om heltid en rättighet – deltid en möjlighet
2013-04-24 Motion om bland annat möjlighet att bilda ett ungdomsfullmäktige

På tal om budget,minialliansen har återigen slängt in Östra Mariedal för att få ständigt velande och opålitliga MP än en gång att ge upp sitt eget budgetförslag och sälja sig billigt.