På KFs sammanträde i kväll lyckades jag trampa i det blå skåpet. Ja, lite grann i alla fall, eller på ett sådant sätt att det skulle kunna uppfattas som ett blåskåptramp.
Under interpellationsdebatten om nedläggningen av Gläntan, där Tove af Geijerstam ganska ensam fick klä skott för kritiken.
Turerna kring Gläntan var tydligen inte bara ett budgetbeslut sommaren … (host host) hösten 2013 utan någon som varit på tapeten tidigare.
Som jag försökte säga, och som jag meddelade Tove, Lena och Gunnar efter mötet, var att det ofta, i samband med beslut kring frågor som engagerar, kommer massa överslätande ord men dessa finns ju inte med i protokollet. Ett ja är ett jag och ett nej ett nej. Det finns liksom inga “kanske”.
Det är ibland inte svårt att … inte två negationer!!!! … Det är ofta lätt att förstå de andra partiernas argument (om man undantar (S) och (SD)). Sedan är det en annan sak att acceptera eller förkasta förslag.

Jag skulle vilja säga något om annat som dök upp under KFs onsdagssammanträde.
En skock av Miljöpartiets motioner var färdigförhandlade och dök upp för beslut.

Ett ärende som kunde gjorts så mycket större var skyddet av det prekambriska peneplanet. Nordkroken är ju ett peneplan, en badplats och ett rekreationsområde. Det är min bestämda åsikt att hela området skulle behöva behandlas i ett övergripande … grepp. Att enbart skydda de stora stenhällarna gör varken till eller från.

Giftfria skol- och förskolemiljöer är så självklart att det knappast skulle behövas en motion om sådant. Stefan Kärvling gjorde ett intressant uttalande i vilket han lyfte fram sockret. Idag vet man att söta drycker är en starkt bidragande orsak till fetma vilket ofta leder till hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och annat elände.

Sedan var det detta om strålningsfria skolmiljöer. Jag har inte förstått det där med att var och varenda människa ska springa runt och knappa på sina mobiltelefoner. Vad är SÅ viktigt att man måsta vara igång med sådan 24/7??? Och att de kan störa på lektioner är ju en helt annan fråga.
Däremot kan vi inte falla till föga för allmänna tyckanden och rapporter från oseriösa, kvasivetenskapliga och nyandliga rörelser och föreningar. Vi måste basera beslut på fakta, data och sanningar, inte massa voodoo och hokuspokus.
Rapporter om mobilstrålningens farlighet finns av både sorter – farligt/ofarligt.
Som Strålskyddsmyndigheten skriver i en rapport om asccesspunkter för WiFi, sänder dessa bara ut signaler när de är aktiva, strålningen avtar med kvadraten på avståndet från antennen vilket snabbt ger låga strålningsnivåer.

Härnäst väntar en maratondag med en budget som ska klubbas. Mötet börjar redan 15.00, vilket ju antyder att det kan bli sent …