Lukta på den …

SMOG
är benämningen på luft bestående av täta föroreningar blandade med fuktig luft.
SMOG är hopsatt av orden SMOKE (rök) och FOG (dimma).
Städer
som Mexico City, Los Angeles och London är kända för sin smog. Smogen har en
egenhet att ha ihjäl människor, främst de som lider av sjukdomar i
andningsorganen.

Vad
menas då med elektrosmog? Man kan kort säga att elektrosmog är en elektrisk
förorening som yttrar sig i störande elektromagnetiska fält (radiovågor och
mikrovågor) i luften och i vårt elnät. Elektrosmog
har en del likheter med smogen. Det är en “förorening” som finns och tränger in
överallt. Den kväver sakta det som är känsligt och finstämt och det är en
yttring för en livsstil som är snarlik den som skapade smogen.

I
takt med att myndigheterna vill få folk att blotta sig, skaffa FB-konton, lägga
ut nakenbilder på sig själva och dagligen redovisa de tre F som beskriver en god
skit (Färg, Form, Fasthet) installeras det en massa mobilmaster överallt.
Digital mobiltelefonsignaler genomkorsar etern och förpestar denna för de som
har sundare och viktigare användningen för denna.
Jag
hörde om radioastronomernas oändliga tålamod och nästan hjältemodiga
ansträngningar att kartlägga universum och få svar på vilka vi är och varifrån
vi kommit.
En
kvarglömd mobiltelefon på månen skulle stråla så mycket starkare än de avlägsna
galaxhopar man kartlägger. När nu elektrosfären fylls med Facebook-grupper,
selfiebilder och senaste modetipsen från talanglösa bloggare, blir astronomernas
arbeten bara svårare. Fast i vår degenererade värld har vetenskapen fått en
undanskymd plats. Matematik, fysik, biologi och kemi är trista skolämnen och
ingen behöver kunna sådant. Allt vi behöver kan vi beställa från Kina. Tänker
fortfarande på den vänsterpartist som inför ett vetenskapligt forum kom på att
man kunde sätta en vindsnurra på bilar som drev en elmotor. PÅ FULLT DJÄVLA
ALLVAR!!!! Att så gravt förakta vetenskapen är tendentiöst idag.

Hur
det fungerar för radioamatörer vet jag inte, men jag har själv elektronisk
apparatur (ljudförstärkare) som tjuter vilt när grannarnas mobilsignaler
penetrerar betongväggarna runt oss. Fanns det inte en gång i tiden regler för
hur mycket olika apparater fick störa omgivningen?!
Det
stora problemet är att mobiltelefonin använder snabba digitala signaler. Även om
dessa ligger i mikrovågsområdet, är stigtiderna så branta att de genererar
signaler av alla upptänkliga frekvenser (detta ges av
Fourierfunktioner).

Det
frågas om mobiltelefoner kan ge cancer eller koka hjärnan på folk.
Forskarvärlden är inte överens.

Den
sladdburna elektrosmogen kommer från en av de mest oövertänkta och idiotiska
beslut man någonsin tagit – skrota glödlampan.
En
typisk glödlampa lämnar ungefär 15% av tillför effekt som ljus, resten avgår som
värme. Denna värme är ett energislöseri, allstå förbjud glödlampan.
Gamle
C-ledaren Torbjörn Fälldin menade, på sin tid, att om varje hushåll släckte EN
glödlampa skulle man spara ett kärnkraftverk. Om vi släckte 40 lampor då
…????
Den
som tycker förbudet är bra, fattar inte att häruppe i Norden är det, en stor del
av året, både kallt och mörkt. Dessutom har de flesta bostäder någon typ av
reglering av värmesystemen, så att tillförd värme från annan källa automatsikt
innebär att radiatorerna i huset justeras ner. Ingen energiförlust
alltså.
Men
dessa nya högeffektiva LED-lampor då? Är de inte så mycket bättre?
En
LED (lysdiod) börjar lysa när den får en spänning på runt 2-3V. I vägguttaget
har jag 230V. På något sätt måste jag transformera ner 230V till kanske 3V och
den transformeringen görs med så kallad switchteknik. Man hackar sönder den höga
spänningen och filtrerar den så att den till slut blir 3V, eller vad man nu vill
ha. Transformeringen är mycket effektiv med mycket små förluster. Den har en
mörk baksida.
Precis
som med mobilsignalerna görs transformeringen med högfrekventa pulser som
genererar ett brett spekrum av störningar som kan leta sig in överallt. Den som
har guldöron och lyssnar på väl inspelad musik i väl konstruerade
ljudanläggningar kan märka hur denna sladdburna smog stör
musikupplevelsen.
Om
de högfrekventa störningarna blir för stora och för många är det fullt möjligt
att dessa på sikt successivt nöter ner kretsar i TV-apparater, datorer och andra
delikata apparater och slutligen orsakar totalt haveri.
Jag
läser också hur livslängden på dessa led-lampor är begränsad. Och jag märker hur
svårt det är att få till en lampa med ett behagligt ljus.

Kampen
mot föroreningar handlar inte enbart om kemikalier i våra vattendrag och
radioaktivt nedfall utan lika mycket om strålning som, kanske inte strålar, men
som ändå utgör ett allvarligt intrång i vår intima sfär.

Vi klarar oss väldigt bra utan Facebook och
led-lampor!