Det svenska, kanske det ENDA svenska musikundret Hansson, deWolfe United sjunger så i en av sina tidiga låtar, var kommer barnen in. Texten kommer för mig när jag hör hur det står till i världen.
Den tyska fascistledaren, Angela Merkel, vill krossa det grekiska folket genom att införa sanktioner mot dem som redan har fått utstå de värsta lidanden. Var kommer barnen in.

De som redan har, och har i överflöd, går fria. De tar sina miljoner och miljarder och fortsätter att se till att pengar inte sipprar neråt utan uppåt.
I två dokumentärer visades hur miljardärer i England kunde leva som kejsare, slippa skatta för sina förmögenheter i den fåfänga föreställningen att deras pengar sipprade neråt. Undersökningar har dock visat att medan de rikas förmögenheter fått växa under krisåren har vanliga människor sett sina tillgångar krympa. Deras tillgångar har sipprat uppåt. Det finns inga säkra anställningar längre, inga minimilöner och ingen social trygghet. Var kommer barnen in.

Jag funderar på hur det ser ut i Sverige. Vi är inte riktigt lika illa ute som engelsmän och greker men vi är på väg ditåt. Jobben försvinner och fasta anställningar ersätts av bemanningsföretag som slänger in folk på kortvariga uppdrag. När du är klar är du inte säker på om det blir en morgondag. Och allt medan man bygger ett samhälle där de som står längst ner får svårare att göra sin röst hörd, premieras de med pengar. Idag köper man bostad utan krav på att man skall amortera ett öre, och den låga ränta man betalar är subventIonerad av skattebetalarna. När man efter några år vill sälja sin bostad, tycker somliga, att den vinst man gjort ska vara befriad från skatt. Man kallar skatten flyttskatt och man inbillar sig att denna om skatt försvann skulle det bli fler bostäder. Skit-djävla-snack!
Den som hyr sin bostad, å andra sidan betalar för sitt boende mer skatter och kommer inte i åtnjutande av olika bonusar som erbjuds den som äger sin lägenhet. Den som hyr sin lägenhet gör det ofta av ekonomiska skäl men får betala dyrt för detta. För att ytterligare belasta folk kommer fantastiska idéer om att man i familjer måste dela på föräldraledighet, oavsett hur detta slår mot familjens ekonomi.
Skälet stavas “jämställdhet”. Det är speciellt från socialisthåll detta krav kommer. Hur fasen man kan försvara sådana här tokiga föreställningar är förvånande när vårt samhälle är på helt andra sätt så ojämlika?! Att bryta sig in i människors hem och lägga sig i familjeangelägenheter och ta ifrån människor en del av deras frihet är för mig fascism. Var kommer barnen in.

Jag ser och hör hur ett stolt land som Ryssland förlorade sin stolthet för länge sedan, hur människor kom att behandlas som maskiner, eller sämre. Hur man tog ifrån människor deras värdighet, deras frihet och införde socialismen där folk skulle vara JÄMNLIKA. Jo, jag stavade det ordet med ett N, för att visa att just jämnlikhet handlar inte om människors lika rättigheter utan att ingen får vara förmer än någon annan. Som grisarna i George Orwells Djurfarmen.

I Ryssland är det brist på det mesta. Bostäder säljs för fantasibelopp och det är inte svårt att förlora livet om man sitter på en bostad som någon annan traktar efter. Människor förlorar jobbet för att en kompis eller släkting ska ha det istället och slutlön brinner lätt inne för man vill ju inte riskera livet för att processa om några månadslöner. Det postsocialistiska Ryssland är inte ett dugg bättre än det socialistiska Sovjetunionen.

Var kommer barnen in