Det var återigen dags för ett möte med KF,
kommunfullmäktige, igår. Det var ett ganska tråkigt möte på många sätt men jag
ska inte uppehålla mig vid underhållningsvärdet utan kort kommentera den
fantastiska motion (sic!) Kurs Karlsson och Ola Wesley knåpat
ihop.
Jag
sparar bakgrunden till motion, för den är lika intressant som skälen och
tankarna bakom motionen och funderar lite kring dessa. Kurt och Ola vill att
kommunen bara tar emot ensamkommande flickebarn för att utjämna de stora
skillnader mellan antal pojkar och flickor och därmed uppnå större
jämställdhet.

Varför
får man för sig att skriva en sådan här motion? Är det inte så att
Migrationsverket kör sitt eget race, och det bara rasslar till i socialkontorets
faxmaskin med besked att myndigheten skickat ett gäng ungdomar till, eller
ynglingar som Kurt föredrar att kalla dem. Så om det nu är så, varför kräva att
kommunen ska göra något som kommunen inte har fullmakt att göra.
Dessutom
vore ju det här ett problem för riket i helhet, så varför en enstaka kommun ska
försöka göra en könsutjämning verkar udda. Borde inte Jimmy & Co driva den
här frågan i riksdagen.
Och
hur tror man att det skulle göra något för att jämna ut skillnaderna när folk är
så (lätt)rörliga som de är. Om vi får ett 50:50-förhållande kan ju detta tippa
över om några pojkar eller flickor till flyttar in eller flyttar ut.

Jag
måste återkomma till SDs besynnerliga motion eftersom det som säkert ligger
bakom är mycket intressant men de slutsatser man kan dra kan knappt kanske vara
något material för en kommunal motion.

Den amerikanska professorn och forskaren Valerie M Hudson har studerat samhällen, i främst Kina och Indien där könsbalansen är mycket sned då föräldrar emellanåt aborterar flickfoster eller tom har ihjäl sina nyfödda flickor.
Det
hon noterat är att i dessa samhällen har män oftare kriminella beteenden och
begår bland annat brott mot kvinnor och hennes analys är att det beror till stor
del på den skeva könsfördelningen.
I
Sverige har det traditionellt gått runt 105 pojkar på 100 flickor men med
senaste årens invandring var motsvarande siffror för något år sedan 123 pojkar
mot 100 flickor, en siffra som tom överstiger de hon sett i Kina och
Indien.
Här
ska nu också meddelas att Valerie Hudson poängterar att de unga männens beteende
inte har med etnicitet att göra utan ett överskott på pojkar oavsett ursprung
eller religion skapar problemen, även, som hon vidare noterar, om Kina och
Indien till stor del är patriarkala samhällen.
Stämmer
nu det som professor Hudson menar, att den stora skillnaden är orsak till de
problem hon sett under sin 20-åriga forskning, måste man ta detta på största
allvar och inte blunda. Det som man kan fråga sig är om händelserna i Tyskland
under nyårsfirandet då flera unga kvinnor våldtogs eller kränktes på andra sätt.
Eller rapporter om ofredade flickor i samband med festivaler i Stockholm i
somras., något som polisen fick skit för … av någon obegriplig anledning. Men
det kan vara tufft att vara FÖR politiskt korrekt också.

Givetvis
får Hudson kritik. I en debattartikel i GP angrips hon av en rad akademiker som
framför kritik, grundad på sina åsikter och det vanliga “kränk inte utsatta
flyktingbarn”.
Valerie
Hudson bemöter kritiken i ett kort inlägg där hon återigen pekar på forskning
som visar på samband mellan könslig obalans och kriminalitet och våldtäkter, ett
samband där etnicitet INTE finns med som en faktor.

Kanada
har tydligen tagit lärdom av detta faktum och tar bara emot kvinnor, barn och
familjer från Syrien. Ensamma män står inte med på den kanadensiska gästlistan.
Dessutom, och kanske som en konsekvens av att avståndet till Syrien är långt,
väljer kanadensiska representanter ut vilka som ska få asyl i landet från
flyktingläger i Syriens närområde. Beslutet gällde 25.000 asylsökande för
2015.

Kurt
Karlsson och Ola Wesley har också kanske också hört Valerie Hudson men i sann
sverigedemokratisk anda fått allt om bakfoten och kräver fel åtgärder, på fel
plats på fel tidpunkt.

För
det första hjälper inte ett lokalt “pojkförbud” ett nationellt problem. Det är
dessutom inte Vänersborgs sak att hantera denna stora (globala) fråga.

För
det andra, är frågan om den sneda könsfördelningen bland invandrarna att den
måste tas på allvar och diskuteras förutsättningslöst Den här frågan hänger ju
intimt ihop med svensk invandrings- och asylpolitik. Ska vi värna om de som har
drabbats hårdast av konflikterna i Syrien, med en hänsynslös diktator, en lika
grym rebellarmé och muslimska mördargäng, då ska vi aktivt hjälpa familjer och
kvinnor och barn att komma hit.
Och när vi förstår att det mycket stora överskottet på
unga män i Sverige leder till förtryck och våld mot kvinnor är det orätt att
inte agera.

Att läsa
Abnorma antalet unga män ett problem för Sverige, Valerie M Hudson
För många mänett problem – oavsett sammanhang, Valerie M Hudson
Women & Peace, Valerie M Hudson
Syriska män inte väälkomna i Kanada, Svenska Dagblandet
Canada’s Syrian refugee plan limited to women, children and families, CBC Newws