Vi hamnade framför TVn och en djurdokumentär som gick på TV4. TV4s program har mer karaktären av reklamfilm med korta avbrott för nyheter, spelfil eller dokumentär. Dessutom har TV4 lyckats pricka in alla möjliga skitprogram där man till och med slår TV3 på fingrarna. Men programmet vi tittade på och som handlade om djurmammor var riktigt intressant och gav en del nya insikter.
Hos i princip alla däggdjur var det mödrarna som tog hand om avkomman. Och ju högre djuren stod på IQ-skalan, destu mer framträdande var denna tendens. Hus primaterna var det legio att mödrarna tog ett gemensamt ansvar för småaporna. Och titta på hur elefantmammor med systrar, svägerskor, mostrar och andra tretons damer tar hand om och försvarar sina små – gemensamt.
När man betänker att vi människor, och då inte bara män, är djur, blir det så konstigt när det finns folk som gör sitt yttersta att ändra biologin till förmån för förryckta ideologier. Jag får lite ångest när jag associerar hela tänket till C S Lewis hemska men välskrivna roman Vredens Tid vilken beskriver en nära framtid där en fascistisk grupp tagit makten i England och med våld tvingar på samhället nya läror som strider mot gängse vetenskap.
Det som jag tycker är ruggigt i vår verkliga värld är t ex att det finns de som vill kvotera föräldrapenningen så att män ska tvingas att stanna hemma med sina barn. Det kan ju vara så att mödrarna, och det visade ju filmen, är bättre skickade att ta hand om barnen första året. Och varför i helvete måste massa fascister tvinga på folk massa egendomliga genusidéer när medborgarna själva i rimlighetens namn kan göra val de val som bäst gagnar dem själva och samhället. Förmynderi och oförmåga att släppa loss lie personlig frihet är mina betyg på dessa politruker som har en alldeles egen och speciell syn på de människor som betalat in till den här försäkringen.

Hur var det nu det diktades i Sveriges Radios personaltidning på 70-talet …

I brist på någon ledare
Svalt vargflocken ihjäl.
Jämlikhetsprocessen
I övrigt utföll väl.

För helvete, våga lita på folk och ge oss medborgare lite mer rep ….