Orden kommer från en reklamfilm från Clintons kampanjmakare. Först visas Trump upp där han uttrycker sig som vi vant, eller inte vant oss vid att han brukar låta. Vill vi att barnen ska höra hans språk?
Å andra sidan kan man undra om barnen vill se Hilary skicka papporna på fler meningslösa uppdrag som vara ger islam större utbredning på vår planet.
På tal om islam, FOX News hade en politisk analytiker babbla massa skit om händelserna i Nice. Bland annat sades att ISIS föddes i Bagdads fängelseceller efter USAs aggressioner, där höga militärer och radikala muslimer kom att koka ihop en bitter soppa tillsammans. Det där kan jag tro på, men att man inte såg kopplingen melan amerikansk intervention och samhälleligt sönderfall och födelse av religiös terror var väl inte FOX grej riktigt.
Hur är det nu med massmördaren i Nice? Var han vara en psyksjuk galning, eller var han utsänd av en radikal religiös cell. Hur som helst har ISIS, eler Daesh, som mördararmen kallas, tydligt uttalat sitt gillande för hans aktion. Och när man hyllar mord, våldtäkter, tortyr och terror, då kommer jag osökt att tänka på moderatpolitikern på västkusten som, vill jag minnas, i samband med Daesh, skrev något om “bly” på fisboken eller twättsnöret.
En fransk expert, eller om det var en minister, hade lite gunderingar om den unge mördaren som visserligen var känd för polisen men för andra brott. Det sades att muslimer utgjord 8% av befolkningen men 60% av fängelseklienter.

I USA, där vi själva befinner oss just nu, har radikala grupper genomfört ytterligare ett lömskt mord på poliser. Tidigare mördades ett flertal poliser i Dallas och nu mördades tre poliser i Baton Rouge. Motivet kan vara de dödsskjutningar av unga svarta tidigare. Kanske rasfrågan poängteras lite för mycket; hur många vita ungdomar skjuts ihjäl i landet? Tänker lite på rättegången mot O J Simpson, och som gick som dramatiserad TV-serie nyligen. Hela spektaklet kom ju att enbart handla om ras, skyldig eller ej.
Vi måste vara oerhört försiktiga innan vi börjar prata om diskriminering, segregation och särbehandling pga av etnecitet. Fakta måste alltid föregå analyser.

Rädda Övre Sjön, var ett budskap en grupp hade i Duluth. Man hade dukat upp ett bord ute vid marinmuseet i Duluths hamn, presenterade information och samla pengar. Vilka var hoten? frågade jag. Vad ville man rädda sjön ifrån?
De stora hoten var nystart av gruvverksamheten. Områdena söder om sjön var kända gruvområden i gamla tider. Järn och koppar bröts över hela norra Michigan och Wisconsin. Nystart kunde leda till att sjön förorenades.
En annan stor fara var de invasiva arter båtar kunde föra in i sjön. Det var andra fiskarter, mollusker och växter som saknade naturliga fiender och kunda utgöra ett hot mot sjöns djur- och växtliv. Intressant! Skulle vi kunna se sådana hot mot Vänern?
Det som intresserade mig också var om man var rädd för översvämningar om väderförändringar kunde innebära mer regn. Men detta såg man inte som ett hot. Tydligen kunde sjön “svälja” mycket vatten.

Sedan var det omöjligt att inte nämna något om själva Duluth. I en stadsdel som tidigare var en del av hamnen har nu affärer, restauranger, ett destilleri och ett hotell flyttat in. Jag vet inte om där finns några bostäder, men området som tidigare hade olika hamnfunktioner är nu en levande del av staden. Gamla hamnmagasin och verkstäder har gett duluthborna och besökare ett ställe att umgås på. Här finns också en av stadens stora attraktioner – bron över inloppet till hamnen.
Det här vore något för Vänersborg att ta efter. Tänk, ett mikrobryggeri, flera affärer, matställen som serverar närproducerat och bostäder på Sanden.
Kanske ett destilleri som producerar Wenern Fine Gin …..