Niklas Klasson (M) har lagt en motion i KF där han efterlysning av analys av kommunens ansträngningar att köpa Fair Trade-certifierade produkter. Det är kanske lätt att bara sluka att Fair Trade är rättvist, gynnar producenterna och ger konsumenterna en chans att visa hur solidariska de är. Men läser man på, vilket man måste göra, ser man att Fair Trade inte är så vackert och rättvist som man kan tro.

Kritiken mot Fair Trade handlar om de priser Fair Trade sätter på producenternas varor; alltså oftast minimipriser och menar på att det gynnar producenterna som inte behöver oroa sig för fluktuationer på världsmarknaden.

Solidaridad, en icke-vistdrivande handelsorganisation hade tagit fram siffror som visar att Fair Trades bästa producenter tjänar mindre än USD10/dag, vilket visar att trots organisationens intentioner gör man inget för att lyfta människor ur fattigdom. Idag går endast tre cent (30 öre) av en Fair Trade-vara som kostar en dollar (10 kr) till prducenterna. Inget som förmår lyfta någon ur fattigdom. Fair Trades certifiering och utbildning av producenterna är inte nog, menar Solidariads chef för Östafrika. Det krävs att kaffeodling blir mer hållbar och attraherar unga lantbrukare.

Vidare måste man arbeta med kvaliteten, något Fair Trade missar. Likaså är det många producenter som har tar fram speciella produkter vilka kräver certifiering för att Fair Trade ska sälja dem. Och varje sådan certifiering innebär givetvis höga kostnader av … producenten.

Något annat man missar är att, vad gäller kaffe- och kakaoodlare, vill man ha små odlingsenheter av någon orsak. Men detta är ju inget som gynnar odlarna, vilka ofta vinner på att arbeta i större kollektiv och dra nytta av gemensam utrustning och krafter.

Många odlare anklagas också för att hålla arbetare under slavliknande förhållande och nyttja barnarbetare, trots den vackra cerifieringen från Fair Trade. Tvärtom har man argumenterat att man arbetar med procucenterna och inte med barn. Cyniskt!

Den kritik som rikltas mot Fair Trade kan kort sammanfattas med att kostanderna för att ansluta sig till fair Trade är mycket höga.

De priser Fair Trade betalar till producenterna är garanterade men låga.

Fair Trade gynnar inte de fattigaste länderna (Afrika)

Väldigt lite av det bidrag som betalas till producneterna för att gynna utbildning och andra sociala program används oftast till investeringar.

Producenterna väljer, om de har överproduktion, att sälja sin sämsta skörd till Fair Trade.

Fattiga bönder gynnas inte av systemet och inga pengar kommer fattiga medarbetares barn tillgodo.

Har man hög moral och värnar rättvisa och demokratiska värden MÅSTE man syna Fair Trade i sömmarna. Att INTE ta tillfället i akt och kritiskt granska om det rättvisemärkta kaffet verkligen är rättvist är cyniskt och ett sätt att vända jordens fattiagste ryggen.

Vill man vara solidarisk finns det betydligt bättre alternativ än att gynna ett, nära, kapitalistiskt system som Fair Trade.

http://www.solidaridadnetwork.org/

http://www.equaltimes.org/is-it-time-to-rethink-Fair Trade?lang=en

http://www.economist.com/news/business-books-quarterly/21606248-easing-consciences-good-thing-or-bad

http://www.independent.co.uk/news/world/politics/Fair Trade-is-it-really-fair-7717624.html

https://www.theguardian.com/global-development/2014/sep/05/Fair Trade-unjust-movement-serves-rich

http://www.huffingtonpost.com/bruce-wydick/10-reasons-fair-trade-coffee-doesnt-work_b_5651663.html

https://ssir.org/articles/entry/the_problem_with_fair_trade_coffee