Det går dåligt för Daesh just nu. De religiösa
vettvillingarna i Syrien och Irak har mött så stort motstånd att flera av de
modiga och rättrogna människor som mördat, torterat, våldtagit och fördärvat för
all framtid ovärderliga historiska minnesmärken, har valt att återvända varifrån
de kom. Sverige som representerat vansinnet med 400+ hjältar har att se fram
emot att flertalet av dessa landar på svensk jord inom kort.

Jag
uppfattar att återvändarna väcker känslor. Det är inte okomplicerat att ena
stunden mördat och plundrat och nästa få njuta sitt otium, uppbackad av
samhälleliga institutioner, kanske få diverse pekuniära bidrag och en psykolog
som klappar en på huvudet så man glömmer vilka illdåd man utfört.

Hur
kan det vara så att mördare för det första, i de fall de inte är svenska
medborgare, kan släppas in i landet och för det andra inte lagförs.
Samir,
en av dessa krigare, fick uttala sig i TV och han var tydligen oerhört oskyldig.
Fast hur orimligt vore det att åtala alla som frivilligt anslutit sig till Daesh
i enlighet med nya lagar som lägger kollektiv skuld på ALLA som anslutit sig
till kriminella gäng?
I
Ryssland döms alla som deltagit i gruppmord eller gruppvåldtäkt lika hårt, ja
tom hårdare om det skett i grupp.
I
Florida kan man dömas för mord om den brottsliga situation man varit del av
resulterat i att någon dött; om t ex polisen nödgats skjuta ihjäl
någon.

Människor
som bränt andra levande till döds, förslavat andra i områden man ockuperat,
tagit ifrån dem deras personliga frihet, traditioner och kultur, är ju knappast
att betrakta som stabila människor. Hur ska man kunna ha en sådan som god
granne? Vad är en sådan kapabel att göra? Om det misslyckades att införa
religöst vansinnesstyre i Irak och Syrien kan man kanske försöka i Sverige? En
gång psykopat – alltid psykopat.

Det
finns tankar om att avprogrammera dessa människor med religiösa
vanföreställningar, men det finns ju inga resurser. Hur många unga människor i
landet måste vänta plågsamt länge på hjälp för sina självskade- och
självmordstankar?! Ska deras väntetider bli längre nu? Och hur vet man att
avprogrammeringen funkar? Det antyds att svaret på den frågan får man 10-15 år
senare?

Så,
alla Daesh-krigare har, enligt mig, kollektivt ansvar för grymheterna man
utfört. Ingen har åkt till krigsskådeplatserna ovetande om vad som
väntar.
Den
som inte har svenskt pass, ska inte få återvända utan utlämnas till Irak eller
Syrien för att ställas till svars där. Låter det grymt kan man ju inrätta en
direktlinje till krigstribunalen i Haag.

Ska
vårt samhälle ha chansen att få vara fritt och demokratiskt är vi tvungna att
hålla element som i högsta grad utgör ett hot mot landet låååångt
borta.

De allra flesta krig som utkämpats har haft en religiös bakgrund – det räcker för mig.

Jag har använt benämningen Daesh istället för IS eller
ISIS, eftersom det tydligare visar på vilka ogärningsmännen är. IS är en
alldeles för tam benämning på mördargänget.
(Läs mer här)