Mygg är en typisk sommarplåga. Jag såg ett par
dokumentärer om myggor, världens farligaste djur,
häromveckan.
Det
som skrämde var att alla åtgärder människan vidtar bara spelar myggorna i
händerna. Och myggorna, som ofta bär på gruvliga sjukdomar sprider sig. Tidigare
trodde man att många sjukdomar som Zika bara förekom hos “sydländska” myggor,
men man hade funnit zikavirus hos vanliga skräpmyggor som inte var kända som
smittspridare …

Almedalen
känns som ett tillhåll för allehanda bovar och då menar jag inte enbart NMR. Jag
blev glad när det antyddes från vänsterhåll att man skulle bojkotta Almedalen i
år. I min enfald trodde jag V hade fattat att Almedalen är för korrupta
politiker och allehanda lobbyorganisationer som vill suga blod. Men inte. Det
fanns en tanke att lämna spektaklet då NMR hade tillåts agera någonstans i ett
hörn.
Lämna
walk-over har ju i och för sig aldrig lett till någon seger …


tal om bojkott och högerextremister, det var ju liv för att högerextrema Gyllene
Tider … f’låt, Nya Tider ville vara med. Så jag fick bekanta mig med Nya Tider
och googlade och gick in på deras hemsida.
Det
skrämmer mig att, som några liberalpartister uppmärksammat i en insändare i
Dagens Samhälle, Malmö kommun beslutat betala ut försörjningsstöd till illegala
invandrare, gemenligen benämnda papperslösa. Beslutet är märkligt och föder
många tankar. Normalt kan ju sociala myndigheter ställa krav på de hjälpsökanden
att de ska söka jobb eller delta i allehanda aktiviteter som ska leda fram till
att slippa bidragsberoende, men här får en grupp människor en specialfil; de
varken kan eller får söka jobb. De får över huvud taget inte vistas i landet och
rimligare vore ju att statliga myndigheter ansvarade för dessa människors
försörjning till dess de avvisats.
Det
är ju beslutat i oberoende domstolar att somliga människor inte har skäl att
stanna i Sverige utan ska återvända till de länder de kommer ifrån.

Samtidigt
gläds jag över att regeringen börjat röra sig mot en mer human
invandringspolitik. Genom att faktiskt ställa krav på att invandrare måste
utbilda sig eller delta i olika jobbaktiviteter för att få behålla sina bidrag
visar regeringen att man tror på människorna och att ställa krav är ju också att
visa att man intresserar sig. Att inte ställa krav är ju ett sätt att visa att
man fullständigt skiter i människor.
Det
är nog det här vi ser med ungdomarnas avhopp från gymnasiet. Kraven är idag så
mycket lägre att ungdomarna visserligen tror att kraven ökat, men i själva
verket har de nog bara blivit lämnade i sticket och måste själva stå för ordning
och reda. Det krävs ju motstånd för att man ska kämpa. Utan motstånd – ingen
kamp och inga framgångar.

Jag skrev något om IS-mördarna som återvänder till
Sverige efter sina “heroiska” insatser i Irak och Syrien. Att låta dem komma in
i Sverige garanterar att någon håller ett öga på dem och ser till att ställa dem
inför rätta för alla brott mot mänskligheten de gjort sig skyldiga till. Men jag
hittills inte hört att någon enda av dem skickats till Haag och
krigsförbrytardomstolen.