Ett av våra barnbarn, inte riktigt två år fyllda, förstår både ryska och
engelska och använder ryska om motsvarande ryska ordet för något är enklare att
uttala än engelska. Hon har en fördel att från första dagen i sitt liv få två
språk gratis.

Många barn har bara ett språk att luta sig mot men det finns de som knappt
har ett språk. Att sakna ett språk som man behärskar bra är ett stort handikapp.
Det finns många andra färdigheter som hänger ihop med språk, såsom
matematik.

I svenska skolor ges barn och unga möjligheter till undervisning i sitt
hemspråk, det språk familjen pratar hemma, men det förefaller som
hemspråksundervisningen är satt på undantag i Vänersborg. I Vänersborg arbetar
ett flertal hemspråkslärare. I ett par språk, somaliska och arabiska finns flera
lärare som har så många elever att de arbetar fulltid medan andra språk bara
kräver mindre insatser och då har lärare haft timanställningar. Ofta har just
dessa mindre språk krävt att lärare färdats runt bland kommunens alla skolor med
betydande restider som en naturlig följd.

Det har finnits skolledare som trots att det på en del skolor eller i en
del klasser funnits en övervägande del invandrarbarn har hemspråkslärarna inte
integrerats i skolans inre arbete. Vid utbildningsdagar har de oftast uteslutits
då de inte har helt tjänst och ofta fått veta att någon ersättning inte
utbetalas för att delta eller att sådana dagar bara varit vikta för fast
anställda. Likaså har skolorna ofta missat tillfället att utnyttja
hemspråkslärare vid kvartssamtal (heter något annat på nysvenska) och andra
kontakter med föräldrar. Det har inte ovanligt att tolkar har rekvirerats för
dryga pengar utifrån till sådant.

I år har nya grepp tagits för att visa att den viktiga gruppen
hemspråkslärare är viktigare än någonsin. Lärare som förut var timanställda har
ni blivit deltidsanställda (%). Det innebär samma arbetsbörda som tidigare men
lägre lön. För en lärare arbetar 30%, alltså 22 timmar/vecka, är lönen
någonstans mellan 7 – 8000 kr. Lägg därtill att en del lärare måste pendla
mellan flera skolor och tappar tid och möjlighet att fylla upp med andra jobb.
För restiden utgår inga ersättningar.

Jag tror ingen egentligen bryr sig om den här gruppen. När det predikas
integration och “We-shall-overcome”, glömmer man hemspråkslärarna. De flesta är
ju dessutom obehöriga. Att skaffa behörighet; lägga tid och pengar för 7000
kr/månaden är fåfängt. Obehöriga lärare har alltid varit lovligt villebråd. Från
Jan Björklunds kampanjer, till Lärarfackens hetsjakt och till och med skolpolitiker i vårt eget Vänsterparti har anfäktas av tankar att de outbildade lärarna bär ansvar för den nedåtgående kunskapsspiralen i skolan.

Så, antingen inser vi att det är viktigt att barn ges ett språk de kan
kommunicera med sina närmaste med, eller uppfattar vi det som bortkastade
pengar.

Jag vet vad jag tycker.