Först en rättelse och ett tillägg.
En lärartjänst på 30% innebär INTE 22,5 timmars arbetstid utan 13,5 timmar/vecka, vilket egentligen är 33% …
Hemspråkslärarna som förpassats till Välkomsten – gamla Folktandvården – har noterat att där finns ingen telefon med vilken föräldrar och myndigheter kan kontaktas. Lärarna förutsätts tydligen använda sina egna telefoner. Det här visar att man fullständigt glömt hemspråkslärarna.

Vi fick ansluta PCn till vår TV för att kunna se de två sista av Oliver Stones intervju med Vladimir Putin. I motsats till vad proffstyckare tycker, får man ett allt mer positivt intryck av Putin. Han är ingen skrävlare och gaphals som Trump och han är inte hätsk och krigisk som Clinton. Tvärtom, har han inget gott att säga om sina medpolitiker runtom i världen säger han ingenting eller slätar över på ett sätt som ändå låter oss förstå vad han tänker.

Jag tycker att han oftast svarar och förklarar klart och redigt, utom när det kommer till känsliga frågor där vi kan förutsätta att han inte kan svara.
Vad gäller inbördeskrigen i Ukraina och Syrien jämte Krim ger han kortfattade men samtidigt mycket uttömmande beskrivningar. Det här har ingen någonsin berättat för oss och vi hade hört det här när konflikterna började (*) hade vår syn på konflikterna varit annorlunda, till västvärldens förtret.

Det kommer fram en hel del information som vi hittills varait befriade ifrån.

På tal om Putin, observerade och deltog i en diskussion på ett forum om könsstympning. Vet inte vad deltagarna tyckte, men det var väldigt få som uttryckte sitt direkta avståndstagande. Däremot dök det här upp. Jag återger den här underliga diskussionen.

(*) När inbördeskriget precis brutit ut kom det mycket information vilket övervåld ukrainska armén utövade och hur målet för ukrainska attacker nästan alltid var civila.
Hur utvecklingen var i Syrien har det inte varit så uppenbart om. Vi har nog mest fått uppfatta att de beväpnade grupper runtom i Syrien och som kämpar mot al Assad är sprungna ur de fredliga demonstrationer och inget är annat än frihetskämpar. Ingen berättar för oss att de, i stort, är av samma skrot och koron som Daesh (ISIS).
Putin beskriver dessutom övergreppen på en suverän stat, Syrien, där Syriens regering bjöd in ryssarna att hjälpa medan alla andra aktörer är där oinbjudna.
Och en lösning på Syriens problem måste inbegripa Syriens president al Assad. Han är nyckelpersoner i dramat, även om många svenska debattörer fallit för USAs och NATOs propaganda och menar att en lösning måste exkludera al Assad.