Först en rättelse och ett tillägg.
En lärartjänst på 30% innebär INTE 22,5 timmars arbetstid utan 13,5 timmar/vecka, vilket egentligen är 33% …
Hemspråkslärarna som förpassats till Välkomsten – gamla Folktandvården – har noterat att där finns ingen telefon med vilken föräldrar och myndigheter kan kontaktas. Lärarna förutsätts tydligen använda sina egna telefoner. Det här visar att man fullständigt glömt hemspråkslärarna.