Jag läser Karl-Olov Arnstbergs bloggar med stort intresse. Att han vågar tänker jag.

Sedan meddelar kvällsnyheterna att vår finansminister, att hon tycker invandringsvågen borde söka sig till andra länder då Sverige klarat av att integrera alla de människor som sökt sig till Sverige. Och jag tänker, hur vågar hon?

Lillfjanten Fridolin menar på att vi måste ju ta emot dem om ingen annan vill. Men har han inte fattat att svensk asylpolitik har havererat?!

Jag ser fram emot en regering som inte har MP som stödhjul nästa höst.