Jag satt några minuter och pratade en en ung kvinna som låst in sina nycklar i tvättstugan. Medan vi vänatde på fastighetsskötaren växlade vi några ord med varandra och presenterade oss.
Det hon berättade gjorde mig djupt berörd. Hon var ännu ett offer för hederskulturen och hade tvingats bryta alla band med sin familj. Som ung hade hon gifts bort men lyckats fly och nu stod hon inte högt i kurs hos sina föräldrar.

Jag är ingen expert och ser inget värde i att bara citera vad många andra redan konstaterat. Det går givetvis att lyfta fram statistik och fakta men andra gör detta så mycket bättre än jag och jag ska strax länka till rösterna som inte borde tystas.

Det är en känsla jag har att vi vill hedra några få unga som utsatts för hederskulturen och som fått sätta livet till men att vi inte gör kopplingen till en vitt spridd kultur bland många av dem som invandrat. Det är som om “kampen” bara handlar om Fadime och Pela, inte om de hundratusentals unga som lever under ett tungt ok idag.

Jag upplever att somliga vill göra det till en genusfråga, att hederskulturen kopplas ihop med “(alla) mäns våld mot kvinnor”. Och jag funderar över om inte många av dem som hyllar mångkulturen ser kritiken mot hederskulturen gå på tvärs med anammandet av det mångkulturella samhället, som om den sköna multikulturen också inbegriper hederskultur. Eller tvärtom att angripa hederskulturen är att angripa mångkulturen.
Könsstympningen som begrepp har ju också varit föremål för diskussion och riksförbund har funderat över om det inte är att segregera grupper som praktiserar denna djuriska sed genom att kalla den stympning.

En av de röster som starkast vänder sig mot hederskulturen är Vänsterpartiets riksdagskvinna Amineh Kakabaveh, en av mina hjältinnor. Kanske för sin kamp vill man ha henne petad ur riksdagen och om så sker, mister de som plågas i hederskulturen en av de viktigaste rösterna. Och som det skrivs i många av debattartiklarna – vi kan inte ha parallella rättssystem.

Enbart i GP hittar jag de här orden mot en kultur som är så väsensfrämmande för vårt öppna, fria och jämlika land:

Stötta förtryckta tjejer och stäng religiösa friskolor

Stoppa religiösa friskolor – bli fritt hedersnormer

Hederskulturer viktigaste genusfrågan i Sverige

Varför har vänstern så svårt att se hedersförtrycket?


Hedersvåld är inte som annat våld mot kvinnor

Kulturrelativism hör inte hemma i socialtjänsten

Förbjud terapi som ska “bota” hbtq-personer

Öppna ögonen – stoppa hedersförtrycket


Gäller den feministiska politiken bara “svenskar”?

Inget barn ska behöva giftas bort i sommar?

Vi har agerat vid oskuldskontroll