JAHsmiley!

Så har det hänt och jag hoppas det här är början på slutet för ett stort privat företag som skamligt, skändligt utnyttjat de “stackare” som sålt sin själ och sitt liv till en amerikansk multimiljardär. En belgisk domstol har konstaterat att Facebook brutit mot lagar som ska skydda personers privatliv.
Facebook samlar in data om de som registrerat sig på företagets hemsida och säljer insamlade data till andra företag som utvecklar riktad reklam. Hört något om att det kunde finns risk att Facebook kunde användas att samla information om medlemmarnas politiska åsikter och att denna information skulle kunna säljas till partier för att påverka enskilda?!
Nu har FB inte bara registrerat medlemmarna utan icke-medlemmar. Genom att lägga ut “avlyssningsapparatur” här och där på hemsidor loggar man också andra människors vanor och ovanor.

När jag hör om detta och läser vad Facebook gör, förvånas jag över att folk som talar om att “kränkas” och gärna använder ord som “anti-fascism”. ändå fortsätter att stödja en verksamhet som verkligen i sin allra mest sanna och nakna natur är fascistisk.

Tänk om – tänk rätt – VÅGA VÄGRA FACEBOOK!

Länkar:
Facebook ordered to stop collecting user data by Belgian court (The Guardian)


Facebook loses Belgian privacy case, faces fine up to $125 million