Under inspirationsdagarna för Vänersborgsbostäders styrelse hann vi med en (alldeles för) kort diskussion med Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson, SABOS styrelse och Boverkets insynsråd.

Det jag vill ta med mig från det mötet var det han uttryckte i en mening:

Det är skattebetalarna och inte hyresgästerna som ska ta det bostadssociala ansvaret.

Med det menade han att speciellt sedan de senaste årens stora migrationsvågor har många kommunala bostadsbolag öppnat dörrarna för invandrare, vilket ofta lett till ökade kostnader för bostadsbolagen.

Trångboddhet och ofta en brist kunskap om “hur man bor i en svensk hyreslägenhet” lett till ökat slitage och extraordinära skador på fastigheter. För att komma tillrätta med problem har man anställt personal; allt från kvartersvärdar med språkkunskaper till vakter. Det kan vara olika sociala åtgärder och projekt med syfte att förbättra miljön, hålla unga borta från “dumheter”, att hjälpa till att skapa arbete åt invandrare.

Alla dessa extrakostnader för statens generösa invandringspolitik och krav på att kommunerna ska upplåta plats för invandrare lägger man i knäet på hyresgäster i kommunala bostadsbolag.

I grova siffror bor det ca 10% utomeuropeiska invandrare i Vänersborg, medan det i det kommunala bolagets läger bor runt 40% i snitt.

Det är lätt att förstå problemet – alla kostnader landar på vår hyresavi.

Men skickar inte farbror Staten pengar till kommunerna för att kompensera dem för ökade sociala kostnader när man upplåter rum åt människor som lämnat krig och elände bakom sig, och borde inte dessa pengar till (stor) del komma bostadsbolagen tillhanda??

Men det är djävla lätt att sitta i sin bostadsrätt eller hos en privat hyresvärd och ha åsikter om bostadsintegration när det kommunala bostadsbeståndet redan är så integrerat det bara går. Hur många lägenheter erbjuder privatvärdar för våra invandrare? Och hur många bostadsföreningar kommer på att låta nya svenskar köpa sig en bostads för en billig peng?

Tyvärr har den kommunale hyresgästen blivit den som får ta hand notan när de stora middagsgästerna som bjöd in till gästabud drog efter sista groggen. Prata för helvete inte om jämlikhet, rättvisa och integration när vi hyresgäster hos det kommunala bostadsbolaget redan betalar dubbelt upp.