Våra idédagar i Stockholm avslutades med besök i Norra Djurgårdsstaden, ett område i norra Stockholm utmed Värtan.
Bostadskrisen är prekär i Stockholm men nu ska det byggas runt 10.000 lägenheter på gammal industrimark. Man förstår att det här inte blir direkt billigt. Kraven är höga på att man har en miljöprofil, alltså minimal miljöpåverkan, man bygger på förorenad mark, vilken måste saneras, man måste gardera sig mot risker för eventuella framtida översvämningar och runtområdet hittar man allehanda trafik, till lands, till havs på räls.

Det känns lite som Vänersborg där vi har en extremt central mark som tigger och ber om att få bli exploaterad och i jämförelse med de problem Stockholmarna haft att brottas med är våra en västanfläkt i jämförelse.

I Stockholm har man haft gasklockor och verksamhet som tillverkat stadsgasen. Det betyder en grund väl inpregnerad av olja och tjära, men man har sanerat, tvättat grundmaterial och återvunnit.
Man har sett till att husen står minst 3 meter över vattnet (vilket i princip är Östersjön). Även annat vatten (regn och snö) har man försökt ta hand om genom att ha rabatter och grönytor konstruerade för att ta emot stora vattenmängder. Gröna tak är legio.
I området har man båttrafik. Det är kryssningsfartygen, dels de till andra sidan Östersjön och så de stora internationella som slussar turister till Stockholm. Här finns tågtrafik och en myckenhet av biltrifik. Man arbetar med buller och har lyckats filtrera ut mycket sådant trots att genomfartsväger ligger ett stenkast bort.

Man känner igen lite av Vallastaden i Linköping. Mycket är oerhört genomtänkt och somligt har man lämnat till arkitekter och byggherrar. Tydligen kan det ju bli mycket bra även om byggnadsförvaltningar inte behöver bestämma lutningen på ledstänger i trapphus eller färg på duschkabiner.

Nu blir det lite bilder, alla tagna med svart/vit film i en gammal analog rysk kultkamera.


Som slutord kan jag bara uttrycka min frustration att vi inte har kommit hit i Vänersborg. Just nu byggs det för fullt ute på Holmängs Hage men vi kunde skapat ett riktigt spännande område om det funnits en politisk vilja och om byggnadsnämnd och förvaltning haft lite visioner.