Det har varit en väldigt speciell vecka, som började
‘sådär’.
Måndagen,
skulle egentligen varit min sista arbetsdag ever, men den inföll för exakt ett
år sedan när jag fyllde 64. Nu blev det Key Lime Pie åt gubbarna på jobbet för
att markera att nu var jag pensionär PÅ RIKTIGT. Jag hade ju fått träda in som
räddaren i nöden då en
kollega ställt till det för sig (sågat sig i handen). Slutar två gånger på samma jobb nästan exakt på samma dag, dessutom.
Avslutningen
på min födelsedagen var inte världens bästa …

Och
sämre blev det med “portugisisk dödsvärme” (AB) och riktigt fuktig luft, som
gjorde allt arbete en riktig plåga.

Veckans
höjdpunkt (det kommer en till) var dock LRF:s lantbrukare meets politiker på
onsdags kvällen. Samling hos en mjölkbonde i Brålande och ett klassiskt
katekesförhör av representanter från alla partier representerade i Vänersborg
(minus Medborgarpartiet – dåligt!).
En
kort introduktion där partierna fick kort utveckla sina strategier för
lantbruket och landsbygden inledde kvällen och det ska sägas att det som sades
var riktigt bra. Inga överord, inga frikostiga löften utan kanske mer försiktiga
analyser av läget och en och annan önskan om smärre regeländringar.
Flera
representanter, däribland Lutz Rininsland från Vänsterpartiet pekade på de
svårigheter som föreligger, då det finns mycket regler och villkor som inte
kommunen inte styr över utan ägs av regionen och staten. Dessutom skulle det
behövas ett forum där samtal skulle kunna föras mellan politiker och
landsbygdsbor/lantbrukare. BRA!
Liberalerna
erkände rakt av att de ansågs ha sämst landsbygdspolitik, medan Kurt Karlsson
(SD) tyckte att LOU borde ändras så kommunerna kunde ha krav på att livsmedel
skulle vara framställt/odlat lokalt.

När
frågorna började komma såg man var intresset på landsbygden låg: tågstopp i
Brålanda (och Frändefors), bevarande ut utbyggnad av landsbygdsskolorna,
förenklad hantering av kontroller, lättare att kunna få rätt stöd från kommunala
tjänstemän. Här åberopades Rättviksmodellen som innebar att kommunala tjänstemän
skulle direkt ta kontakt med lantbrukare, t ex i samband med vissa typer av
ansökningar om något behövde kompletteras eller justeras; inte innebära långa
brevväxlingar med krav på nya dokument – alltså förenklad hantering av
ärenden.
Gunnar
Lidell nämnde problemet för ungdomar som gjort val till gymnasiet och där tokiga
bussanslutningarna gjorde det omöjligt för dem att gå den linjer de valt
eftersom just de programmen låg i Trollhättan eller Uddevalla.

Bostadsfrågan
kom upp, och man såg det som en möjlighet och ett önskemål om byggnation i
Brålanda, speciellt när det kom till ett tågstopp.

Kvällen
avslutades med smörgåstårta, då den planerade grillningen fick inställas. Tårtan
var också god.

Jag hoppas vi kan se representanter för LRF och/eller
lantbrukarna som gäster i partiet på ett medlemsmöte. Det lär nog
komma.