Torsdagskvällen var vikt åt möte med Forum Vänersborg och samtal om centrumutveckling, framför allt om hur Trenova Centrum ska kunna knytas ihop med Vänersborgs Centrum (Edsgatan/Sundsgatan). Men det blev en kväll som började dramatiskt.

När vi i sista gruppen steg in i kommunhusets hiss för att åka en våning upp hände det som inte får hända. Åtta normalbyggda (host! host!) män klev in i hissen avsedd för max 8 personer eller 600 kg. Hissen startas efter alla konstens regler, åker upp 30 cm och tvärstannar. Den låter sig inte startas för att vare sig åka neråt eller uppåt. Den står himla stilla.
Det är nu vi prövar på nödtelefonen:
– Sitter ni fast i en hiss?
– Ja.
– Sitter ni fast i en hiss?
– JA!
Uppenbarligen fungerar kommunikationen mellan hissen och en jourcentral riktigt uselt. Mikrofon och högtalare sitter dessutom uppe itaket.
– Var befinner ni er?
– Kommunhuset i Vänersborg?
– Örebro?
– VÄNERSBORG!
– Göteborg?
– VÄNERSBORG! V som i Viktor, Ä som i …
– *Klick!*

Det ska meddelas att det blir väldigt varmt, väldigt fort i en hiss fylld till brädden med passagerare. Saken blir inte bättre av att en i sällskapet (troligen) får panik, och sjunker ihop på golvet, knappt kontaktbar.

Larmcentralen, 112, kontaktas och man lovar oss räddningstjänst och ambulans. Man får även tag i en jourtjänst från hisstillverkaren. Efter en knapp timme har man lyckats forcera hissdörrarna och vi befrias och får avnjuta ett alldeles för kort möte.

Första gruppen av hissresenärer har pratat om mycket vad avser det genomgående temat “Lågt Hängande Frukter”, alltså lösningar som är enkla att applicera och inte kostsamma. Det handlar om att utveckla varumärket Vänersborg, att ge staden en själ.

Vi i hissen håller modet uppe med Stefan Leijon göteborgsvitsar och vi pratar om den gångna och heta sommaren. Tydligen har baden i centrala Vänersborg varit överfulla och det lyfts idéer om hur man för kommande säsonger kan utnyttja de centrala baden bättre och ge bättre service.
Kan man installera räddningsstegar i hamnkanalen så de som trotsar badförbudet ska kunna rädda sig upp när de får kallsupar av det föga badvänliga vattnet?! Ska man kunna installera eluttag vid stränderna? Eller ställer detaljplaner till det?
Det badas från Sanden, vilket är visserligen är olämpligt men kan man fixa enkla lösningar så de som absolut måste hoppa i vattnet därifrån får ett bättre alternativ än att hoppa i från båtarna som ligger förtöjda där?
Och skulle man kunna ordna bryggor och hopptorn vid Norra Skolan?

Det fråga som skulle tas upp handlade om hur man knyter ihop centrum med Trenova. Det är ingen lätt sak. Framför allt finns det ingen naturlig väg. Går man Sundsgatan österut, tar den slut vid en port. Sedan får man vika ner på en smal gränd och gena över en trädgård vid Vita Villan. Här krävs det nya tag och djupa tankar.

Här en virtuell promenad den aktuella sträckan: