Ett handslag, eller bara vad vi gör med handen eller kallar den är en hel
vetenskap i Sverige. Vi har traditionellt betraktat ett handslag som något
upphöjt, som om ett handslag betyder mer än signaturer på ett dokument.

Vi har massa sköna ord för handslag: skaka hand, ta i hand, skaka tass, ett
handslag, handskakning, handtryckning. Vi ger handen olika namn som tass, karda,
labb osv. Handen och dess funktion för att knyta en förbindelse är så djupt
rotad i svenskarna att det känns oroväckande att den funktionen ska ifrågasättas
av människor med religiösa vaneföreställningar.

För några år sedan vägrade en man ta en kvinna i hand av religiösa skäl.
Kvinnan markerade, helt korrekt, att mannen inte ville omfattas av våra
värderingar om människors lika värde men fick själv ta emot bestraffning medan
mannen belönades med ett skadestånd. Nu har det hänt igen, en kvinna har
tilldömts skadestånd eftersom hon vägrar ta män i hand och därmed inte kom
vidare i en anställningsprocess – TV4 Nyheterna.

Det finns något fundamentalt fel i att använda religion som en ursäkt att
få bete sig hur som helst. Och det borde väl vara så att våra djupt rotade
traditioner och regler om rättvisa, jämlikhet, demokrati och värdegrunder som
vårt samhälle bygger på borde väga djävligt så mycket tyngre än villfarelser och
hopdiktade fantasier. Religionsutövning är något man kan syssla med ‘in splendid
isolation’ eller tillsammans med andra som lever i samma föreställningsvärld,
men i samhället borde det finnas ett skarpt påbud att där får religion INTE
användas för att styra.

Här är det inte svårt att jämföra med läget i USA, där man vill öppna upp för sanna kristnas rätt att i sin trosutövning kunna vägra att serva HBT-personer. Affärsinnehavare ska kunna vägra sälja mjölk och bröd till en transperson, en läkare neka akutvård till en sjuk osv. Att tillåta folk utöva sina religiösa föreställningar som att vägra skaka hand med andra är bara ett steg mot en sådan sjuk och förvrängd värld.

Extra skrämmande är att partier som haft en sund och avvisande syn på
religion (Vänsterpartiet) utmärks av att många anhängare tycker att religiösa
nycker ska styra över våra demokratiska rättigheter. Det antyds dessutom i TV4s
nyhetsprogram att Jonas Sjöstedt uttrycker sig väldigt oklart på denna punkt.

Jag säger bara – sätt ner foten och förbjud religiös styrning och kontroll
i samhället. Religion och sexuella aktiviteter får man syssla med hemma bakom
stängda dörrar, inte ute i samhället bland andra människor!