Det här är nyckelorden för Grenzlandmuseum i Bad Sachsa mitt i Harz.

Det har gått nästan 20 år sedan Tysklands förenande och få kanske tänker längre på hur förenandet gick till, än mindre hur livet var för tyskarna innan dess. Troligen är det ytterst få som har hum om hur delningen gick till. Men på Gränslandsmuséet får man en god inblick, inte bara hur gränsen, fysiskt såg ut, utan också orsaken till Tysklands delning.

De allierade hade redan innan krigsslutet delat upp Europa mellan sig och när Tysklands armé till slut kapitulerade trädde de vinnande parterna in i sina respektive tilldelade områden för att förvissa sig om att Tyskland aldrig mer skulle utgöra ett militärt hot och därmed började problemen för den tyska befolkningen.

Tyskland delades upp i fyra zoner, tilldelade respektive USA, England, Frankrike och Sovjetunionen. Dessa zoner skulle nu avnazifieras, avmilitariseras, få en decentraliserad administration och i slutänden demokratiseras, ett arbete som stormakterna nu tog på sig att utföra. Tyskland och tyskarna kom nu inte bli annat än pjäser på vinnarländernas schackbräde.
Det är ju förståeligt att när två system, som står så långt från varandra ideologiskt och som ska omforma ett land, kan det bara leda till katastrof.

Gränsen som sådan kom till tidigt vilket skapade problem för de många människor, flyktingar och återvändande krigsfångar skulle tillbaka till sina hembygder. Människor hade att passera enkla gränspassager och förete identitetshandlingar för att få passera och speciellt de sovjetiska gränsvakterna var ökända för att öppna eld mot människor som försökte passera gränslinjen “illegalt”, utan föregående varning.
Här kan nämnas att britterna medgav, i förhandlingar med Sovjetunionen, en förkortad gränslinje, vilket ledde till att hundraåriga naturliga förbindelser i Harzregionen bröts.

Blott något år efter krigsslutet stod det klart att krigets vinnare stod så långt ifrån varandra ideologiskt att en permanent delning var oundviklig. En tänkt gränslinje med bemannade övergångsanhalter ersättes av en permanent svårforcerad gräns med stängsel, taggtråd och försåtsmineringar.
För människorna i östra Tyskland blev gränsen ett skydd mot västvärldens kapitalism, men i själva verket ett hinder för östtyskar att ta sig till väst.

Några mil från Bad Sachsa finns också ett gränsmuseum där man kan se hur gränsen, fysiskt, såg ut:
Grenzlandshaft & Museum Sorge


Gränsen stod i 45 år. Det planerades och implementerades av krigets vlnnare, över huvudet på den tyska befolkningen. Trots vetskapen om de ideologiska skillnaderna mellan de allierade fortsatte man bygga en gränslinje och utifrån och uppifrån styra det tyska folkets öde. Även om det var östtyskar med benäget stöd från Sovjetunionen som byggde muren, var den redan planerad när Churchill, Roosevelt och Stalin hade träffats i krigets slutskede och delat Europa mellan sig.
Det ironiska och samtidigt det fantastiska var att det var tyskarna som rev muren/gränsen och förenade sitt land.

Vad lär man sig nu om detta?

Inte ett djävla skit, för att uttrycka det på finaste franska.

Vi har inte lärt oss att det skapar så oerhört mycket problem när stormakter ska blanda sig i mindre länders angelägenheter och dessutom ska inför en ideologi som är främmande för landet eller regionen.

Vi har heller inte lärt oss att sätta en rimlig time-line. För Tysklands delning lär vi oss att den påbörjades med Berlinmurens byggande 1961 och att det var de elaka socialisterna i öst som ensamma bar ansvaret. Vi glömmer eller ignorerar totalt de händelser som ledde fram till delningen; nazismen, kriget och de allieardes uppstyckning av Europa.