Allt medan det skvallras som i de värsta skvallertidningarna om vem som sagt vad i kommunhuset funderar jag mycket över ett inlägg i budgetdebatten.

Någon gick upp i talarstolen och hade åsikter om att Vänersborgsbostäders bostadsbestånd var för stort. Jag vet inte varför uttalandet kom, eftersom ABVB styr och ställer över sitt uppdrag på absolut bästa sätt och har full kontroll på sin ekonomi. Bolaget har dessutom inga bidrag från kommunen utan tvärtom, det går lite pengar andra hållet – bostadssocialt ansvarstagande och en borgensavgift när bolaget lånar upp pengar.

Under en paus försökte jag förklara att det är en dålig affär att sälja av fastighetsbestånd och speciellt det, som genererar de största nettointäkterna. Frågan har utretts grundligt av experter på just sådana här ärenden och den enda slutsats är att det skulle gagna bolaget och dess hyresgäster negativt att fastigheter såldes av.

En fundering jag ändå har är om inlägget handlade om att bolaget skulle sälja av fastigheter och föra över pengarna från försäljningen till kommunen. En slik konstruktion skulle ju ge kommunen ett välbehövligt tillskott i kassan och de kommunala hyresgästerna skulle stå för notan. Tanken svindlar …

Och på något sätt är jag lättad över att det inte blev någon skattehöjning, nu har jag råd till det årliga tandläkarbesöket, eller bilskatten eller hjärtmedicinen.
Innan man kastar in mer pengar i en verksamhet ska man kanske se om och hur man kan få mer gjort för samma, eller kanske mindre pengar. En tanke.