Det verkar vara fritt fram att komma med gammal skåpmat vad gäller hyressättningen i landet. Alltmedan de som äger sina bostäder börjar gruva sig för framtida räntehöjningar, och troligen startar ett upprop med krav på statliga räntesubventioner när detta händer, lämnas hyresgästerna vid för våg.

I regeringssamtalen har ju både C och L fört fram tankar på marknadshyror och har man lyssnat på vad som sägs i vårt eget fullmäktige i Vänersborg, kan man notera att somliga kan tänka sig åtgärda de “problem” ett aktivt bostadsbolag orsakar när man utgör en garant för att folk ska få tak över huvudet. Flera partier har ifrågasatt om Vänersborgsbostäder verkligen ska bygga mer och senast, under diskussionerna om budget för nästa år kom ett förslag att bolaget borde sälja ut en stor del av sitt bestånd. Om detta var för att hyresgästerna skulle få betala för de stora underskotten i den kommunala budgeten eller om det var av rent oförstånd kan man fundera över.
Men kampen har börjat för att vanligt folk som valt hyresrätten ska få betala betydligt mer för lyxen att inte äga sitt boende.

Redan idag subventionerar hyresgästerna dem som bor i egnahem eller bostadsrätter, ska dessa människor sugas ut än mer?

Det värsta som kan hända i Vänersborg är att de röster som vill minska antalet hyresrätter, vill höja hyrorna och förlänga bostadskön ännu mer kan få plats i Vänersborgsbostäders styrelse. Vem ska stå emot dem?

Det är lätt att tro att det i kristider bara är skolan och den sociala omsorgen som krisar men bostadspolitiken har varit på tapeten som ett fult och varigt sår väldigt länge och ingen har brytt sig. Inte ens Vänsterpartiet verkar bry sig men pratar hellre om de bostäder som ska byggas, ovetande om att saker och ting kostar och att det gäller inte samma regler för (kommunala) bostadsbolag och HSB, Riksbyggen med flera.

Lööf och Björklund går mot sina egna väljare

Hyresgästerna om marknadshyror


Vi vet att L och C vill ha fri hyressättning men slika tankar umgås även SD med och KD, som är det näst mest ultrakonservativa parti kan säkerligen hoppa på det tåget. De lär definitivt göra det i Vänersborg.

Gud beskydde oss för Kristdemokraterna!