Lindströmska Globalekvationen

Jaha, då satt man här ändå, sömnlös och grubblande på hur det kunde bli så här.