“TED är en årlig tvärvetenskaplig konferens i Vancouver som definierar sitt tema som “idéer värda att sprida”. I samband med konferensen hålls ett antal föredrag med oftast kända och högprofilerade föredragshållare kallade TED Talks.”

“I en anda av idéer värda att sprida har TED skapat ett program som heter TEDx. TEDx är ett program för lokala, självorganiserade evenemang som samlar människor att dela en TED-liknande upplevelse.”

Beskrivning av TED och TEDx talks på Wikipedia.

TED talks hittar man på Youtube och det finns massor av dem. Jag har snöat in på TEDx talks vilka är korta, 10-20 minuter långa föredragningar i olika ämnen om allt från att bajsa i naturen till att beskriva farliga saker barn måste få göra.

Jag ska lista några av de föredrag jag lyssnat på och som jag funnit oerhört intressanta:

On a scale of 1-10, how crazy are you? Elizabeth Kenny

Why I left an evangelical cult, Dawn Smith

What we don’t know about Europe’s muslim kids and why we should care, Deeyah Khan

I was abused as a child bride and this is what I learned, Samra Zafar

What do sex workers want? Juno Mac

Ride like a girl, Lee Craigee

Bicycling for life, Mark Martin

The amazing ways bicycle changes you, Anthony Desnick

Sugar is not a treat, Judy Stanislaw

Reversing type 2 diabetes starts with ignoring the guidelines, Sarah Hallberg

The surprising truth about open defecation in India, Sangita Vyas

Why you don’t get what you want; it’s not what you expect, Jannice Vilhauer

What to do when you learn that everything is a lie, Colin Stokes


When is torture justified? Lt. col. Jon S. Jackson

School strike for climate – save the world by changing the rules, Greta Thunberg


I choose my LGBTQ daughter over the Evangelical church, Susan Cottrell

Jag avslutar med min nye hjälte, Gever Tulley:

Gever Tulley teaches life lessons through tinkering, Gever Tulley


The curious art of fooling around, Gever Tulley

Making More makers, Gever Tulley

Secrets of engagement-based learning, Gever Tulley

Five dangerous things every school should do, Gever Tulley


Five dangerous things you should let your kids do, Gever Tulley