Det verkar vara märkliga turer kring Vänsterpartiet och Amineh Kakabaveh. Man använde ordet “karaktärsmord” i nyheterna.
Att offentligt gå ut i media och bildligen avrätta en medlem i partiet verkar märkligt och jag känner att mitt förtroende för Amineh stärks än mer av denna schavottering.
Mitt stöd för och mitt förtroende för Amineh, är orubbat.

Jag tänker mig lite, efter att ha deltagit i en nätdiskussion om hederskultur ann Aminehs kamp för unga människors rätt till ett eget liv är en nagel i ögat på ett parti som bara har två förklaringsmodeller …
… och hederskulturen är en släkt-, klan- eller bykultur, som kan i tidernas begynnelse ha en koppling till patriarkartet men det borde väl stå djävligt klart idag att det är HELA byn, HELA släten, HELA klanen som bär upp hederskulturen, inte bara gubbslemmet.
Fast eftersom vi företrädesvis hittar hederskulturen hos invandrargrupper (och Jehovas Vittnen) måste vi visa Rasist-kortet. Vi offrar unga kvinnor och flickor bara för att få vara duktiga antirasister, visa vårt förakt för vårt svenska demokratiska system (i riksdagen).
Pragmatism är inte något som funkat bra i Vänsterpartiet.

Det här känns fan inte bra, men mitt FULLA stöd för Amineh!