Emellanåt läser man kommentarer som antyder att “samhället” avsiktligt har utsatt de äldre för risk att smittas av coronaskiten och att skälet har varit att helt enkelt eliminera en del av befolkningen som lever på allmosor från det allmänna. Jag tror tanken är befängd och helt felaktig men uppenbart verkar man ändå ha glömt bort de sköraste och de som kämpar för dem.

Den här debattartikeln har publicerats i Aftonbladet och den uttrycker en stor irritation och besvikelse att man från regeringens sida valt att INTE stötta pensionärernas egna organisationer men gladeligt delat ut bidrag till dussinartister inom och utom landet.

I ett utskick från SPF står det att läsa:
De [regeringen, min anmärkning] ger många miljoner i stöd till artister som har mångmiljonbelopp i sina bolag, dessutom till artister som ej är svenska och flera som inte ens bor i Sverige.

Det här är lika illa som att ge bidrag till storföretag som beslutat om rejäla aktieutdelningar. Vi, svenska folket ska fan inte stötta dem som redan har mer än nog, vare sig de kallar sig artister eller äger aktier.