Jag hoppas det är ett “skämt”, om inte är det oroande, men när man börjar lägga rasistperspektiv på vetenskap har man verkligen tagit sig långt ner i kaninhålet … i det svarta hålet.

Jag har nog någon gång uttryckt åsikter om allehanda konspirationsteoretiker som hävdar att jorden är platt eller bara 6000 år och att Noah fyllde sin ark med dinosaurier, och dessutom kräver att dessa påhittade “fakta” ska läras ut i skolor.

Men vetenskap handlar om att veta, att formulera en hypotes (en bästa gissning av verkligheten) och jämföra denna med (mätbara) fakta.
Genom att konstant jämföra hypotesen med nya fakta finslipar man sin vetenskapliga teori, där teorin beskriver så långt man kan bevisa, verkligheten.

Hämtad från NewMR

I artiklarna nedan används beteckningen “hard science” och med det menas just vetenskap som bara kan bevisas med “hårda” fakta, alltså inte med åsikter och tyckanden eller rådande politiska strömningar. Just därför är det inte så lite störande att ledande universitet drar igång kurser om “svarta hål och rasism”. Det här är svindlande nära de religiösa fundamentalisternas, de sk. kreationisterna, fantasier att något magiskt rymdspöke skapade vårt universum för 6000 år sedan och gjorde människor av lite lera.

Cornell course teaches black holes could be linked to ‘racial blackness’.

Are cosmic black holes racist? Take this Cornell course to find out.

Down a Black Hole

Länkarna pekar på artiklar som är kritiska mot kurserna och behöver givetvis inte svara mot mina åsikter.