JAG står på någons mejllista och det dyker upp förvirrade och förvirrande epistlar med jämna mellanrum. Ofta handlar det om att tycka synd om sig själv (brevskrivaren), att gör sin egen image bättre genom att jämföra sig med skummisar och slemma typer och att kasta ur sig massa påståenden och åsikter utan att egentligen ha några djupare funderingar eller belägg för sina utsagor.
Jag sparar dessa förvirrade och ofta ganska otäcka mejl för att kunna studera när jag tröttnat på plattjordningar, kreationister, anti-vaxxers och amerikanska superpredikanter som ber om att USA ska bli en fasciststat, men idag tänkte jag att jag skulle dela med mig av senaste soppan.
Here we go …

Rätta mig om jag har fel men om man först
har en lön på säg:    så går: xxxx   direkt i skatt
och då har man kvar :    yyyy    och sen ska man
betala för el för uppvärmning för att inte bostadsbolaget
som är utlandsägt inte ser till att förse lägenheten
med adekvat värme p.g.a. dålig isolering i huskonstruktionen
och den elen består av skatt som uppgår till 60%  och
PÅ DETTA lägges MOMS !

ALLA (privata) hyresvärdar är inte utlandsägda och alla behandlar inte sina hyresgäster på detta sätt. Vi vet att för att klara bostadsbristen på 60- och 70-talen byggdes snabbt ett stort antal bostäder – miljonprogrammet – och även om standarden var god, var ofta byggnadsstandarden inte i klass med dagens krav, bland annat vad gäller energiförbrukning.

Skatt på skatt på skatt !   Det som blir över – smulorna –
ska sen betala maten – som har moms = skatt på skatten – och
sen vansinneshöga drivmedelskostander som man inte kommer
undan för att man måste ta sig till och från jobbet  och
där har vi återigen 60% skatt + moms.
Drivmedelskonstnader som inte bara drabbar dig direkt vad gäller
nyss nämnda utan också bönder och andra inom tillverkning och
transport vilket i sin tur leder till högre priser i konsumentledet.
Vilken soppa !   Vad gör då stat , landsting & kommun för
dina hårt avluggade skattepengar ?
Utgifter 2020 per utgiftsområde (miljarder kronor)
Statens skatteinkomster 1 037
Onödiga utgifter som kunde gå till fattigpensionärer, uteliggare
och andra som hamnat utanför av olika anledningar:
(Man hjälper FÖRST de EGNA  och sen om det finns pengar över:
DE ANDRA= självklart med sunt förnuft och empati)

DET kan ju vara bekymmersamt att i en sådan här text använda ordet “empati”. Sedan måste man ju bara veta att det kostar att driva ett land. Medborgarna vill ha skolor, motorvägar, polis med batonger, flygplatser och ordning och reda vilket påkallar en rad institutioner som ska bekostas.

Utgiftsområde 2020 ¹ (utfall) 2021 (prognos) 2022 (beräknat) 2023 (beräknat) 2024

1 Rikets styrelse 16 miljarder   KAN HALVERAS LÄTT !
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 17
3 Skatt, tull och exekution 12
4 Rättsväsendet 53  58 62 64 65   KATASTROF !  Måste halveras / minskas till en fjärdedel VAD BEROR KOSTNADEN PÅ ?
Under 2019 var dygnskostnaden i häkte 3 255 kronor och på anstalt 3 202 kronor. Vårddygnskostnaden påverkas bland annat av beläggningen, genom att de fasta kostnaderna fördelas på fler eller färre vårddygn beroende på beläggningsläget. Den dagliga kostnaden för en klient i frivård var 336 kronor under 2019.

HÄR skulle en analys av kostnaderna vara på sin plats och beskrivning kostnaderna ska halveras. Vad används pengarna till? Hur fördelas de? Och hur skulle samhället fungera bättre om vi skar ner statsförvaltningen till hälften? Därefter följer en kalkyl vad gängkriminellas skjutningar kostar och visst, bortser vi från de personliga skador dessa orsaker hamnar vi på stora pengar, även om de personliga tragedierna väger oerhört tungt. Det är dock inte den enda sorts brottslighet vi ser här i landet; bidragsfusk plockar samhället på stora pengar.
Men nedan kommer fler förslag på nedskärningar som på intet sätt skulle göra detta bättre.

5 Internationell samverkan 2  Bah ( A Kunke?)
6 Försvar och samhällets krisberedskap 63  Behöver fördubblas , MINST !
7 Internationellt bistånd 47  BORT HELT !
8 Migration 10   BORT HELT !
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 102  Fördubblas omedelbums !
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 118  VAD FAN ÄR DETTA  ?  Hjälp till fattigpensionärena ??
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 37  VAD FAN ?  Fattigpensionärerna ?
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 100  Vilken trygghet ?  Mot kulor som viner ?  Eller bidrag till multifödande somalier ?
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 9  Åh BÅJJ !  BORT DIREKT !
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 87  BORT DIREKT !
15 Studiestöd 25  
16 Utbildning och universitetsforskning 83
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 20  BORT DIREKT !
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 4
19 Regional tillväxt 3   Och vad tusan är detta ?
20 Allmän miljö- och naturvård 11  Säkert bra !
21 Energi 3  ???
22 Kommunikationer 65  ???  Går tågen i tid ? Repareras järnvägen tillräckligt ?
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 20  ??? VAD ÄR DETTA ?? Vad får vi medborgare ut av detta ?
24 Näringsliv 60  ?? VAD ÄR DETTA ??    
25 Allmänna bidrag till kommuner 158  HÄR KOM DET !  Kommunerna får BIDRAG för att de tar emot invandrare.
26 Statsskuldsräntor m.m. 20   Ja, om man lånar pengar så betalar man ränta OCH amroteringen då – var är den ?
27 Avgiften till Europeiska unionen 47  VAD FÅR VI medborgare för detta då ?  Hur mkt tjänar de där som sitter o gnuggar arslet i Bryssel ?

KOMMENTARERNA avslöjar en grav brist på kunskap om vårt samhälle. Om man nu tycker att invandrarna gör mycket skit (all skit??) kanske det är en dum idé att INTE satsa på att anpassa dem i samhället.
Och om man väljer att inte jobba kan det var onödigt att satsa på att arbetslösa (och arbetslösa invandrare) kommer i jobb så de kan försörja de som inte bidrar.
Tycker man det är viktigt att sketorter som Gullaskruv, Mellerud och Sollefteå ska få leva kvar kanske punkterna 19, 23, 24 och 25 inte alls är tokiga. Stora pengar går till kommuner för att, till viss del, stötta sådan verksamhet som Staten en gång i tiden lade över på kommunerna. Bidrag till skolor ingår här med.
Och tycker man inte att funktionshindrade ska ha hjälp att leva rimligt värdigt, då man man ju stryka punkt 10 med.

Summa utgifter   1219  miljarder !  =
121900 kronor per skalle om vi är 10 miljoner som är folkbokförda och betalar skatt men det är vi inte så 243800 per skalle och år är nog närmare sanningen .

VANLIGA svenska medborgare betalar ingen eller väldigt låg statlig skatt, men det borde vara känt, så det kommenterar jag inte ens. (Eller gjorde jag nyss det?? )

Och detta var bara statens finanser ;  Sen har vi kommunerna till vilka vi betalar MEST SKATT !

Vad de slänger ut pengar på är HÅRRESANDE.
Det sovande folket fortsätter att inte göra något, stoppar huvudet i sanden och hoppas att NÅN ANNAN ska lösa problemen.
Detta är den stora faran med demokrati och fria val : INGEN GÖR NÅT EGENTLIGEN utan lyssnar på de BLÅ DUNSTERNA som de SÄLJER IN och som slukas med hull och hår av pöbel, fåren, hönsen som kacklar vidare och bräker , eller vad de nu gör . Släpper en brakskit kanske ?

DET var en ad hominem-attack mot oss människor som jobbar eller har jobbat och som inte sitter och tänker ut “sanningar” i sin stuga utan försöker följa med i en öppen samhällsdebatt, som kan avfärda myter, konspirationsteorier och falska nyheter.
Den som slukar all skit som kablas ut av blåbruna eller bruna eller rentav brunsvarta bloggare och andra “stora tänkare” är väl den som verkligen druckit sig otörstig …

Apropå de som gnäller om “alla bidrag”  bland politiker och andra:
Hur är det med barnbidrag – ska vi slopa detta också ?
Hur är det med ROT & RUT ?  HUR GAGANR DETTA MIG ?
Djursholmarna gagnas säkert men inte vi andra.  
Under tider har hög & medelinkomsttagarna kunnat avsätta pengar till
privata pensionsförsäkringar och DRA AV DETTA !
Om inte detta är en form av bidrag så vet inte jag .
F.ö.  så är kostanden för Ekonomiskt bistånd 58 miljoner men det kostar 31 miljoner att sköta detta av Socialkontoret;  Snacka om ineffektivt !
Barn & unga kostar 127 miljoner – VAD ÄR DET ?  
Summa Socialnämnden = 296,5  miljoner !
Kultur- och fritidsnämnden 158 miljoner   där biblioteket kostar 46,1 miljoner men har ingenting att erbjuda idag .  Vi som varit med förr minns hur väl våra bibliotek fungerade och att de fanns i varje stadsdel .
Här i Snigellösa fanns det i Rasselberga, Narrtuna, Teleborg, Holmingehus och Ellerö.
Nu finns bara Teleborg kvar.  Ändå kostar det så mycket – MYSKO !
Natur- och tekniknämnden  113 miljoner – VAD ÄR DETTA ?
Klimatnämnden  6,6  – vad gör de ?
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden  61 miljoner !  LEDER DETTA TILL NÅGOT ???
Överförmyndaren  16,5 miljoner   VAD GÖR DE ?  Bra löner till nån arselgnuggare ?

OM man nu inte vet vad en kommunal förvaltning gör kan man söka på det. Och om man nu inte vet vad förvaltningarna gör hur kan man då ens påstå att socialförvaltningen är ineffektiv. Den kommentaren är så hånfull och kränkande den bara kan bli. Vi vet att i vissa områden är arbetsklimatet för socialsekreterare så dåligt att många väljer att sluta. Och det är allt som oftast klienterna och deras beteenden som bara blir för mycket.

WIKIPEDIA kan förklara mycket, t ex vad en överförmyndare sysslar med:
I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser. Detta för att inte rättsförluster skall uppstå för dem som av olika anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter.

IBLAND blir jag djävligt upprörd, och ibland brister det. Nu brast det och jag kände att det var lagom att skriva av mig min frustration när jag läser sådan här skit. På något sätt påminns jag av de mörka krafter som USAs förre “president” Donald Trump stöttade, krafter som ropar på frihet men vill ha fascism och slaveri och rätten att bestämma över andra människors väl och ve. Eller gärna trampar på andras rättigheter och friheter bara för att få som de själva vill.

OCH titeln hittade jag inte på idag.

Ortsnamnen är ändrade för att dölja brevskrivarens geografiska position.