Jag undrar om Putins svenska förmedlare av den ryska fascistregimens lögner, Jenny Piper får betalt i rubel, dollar eller svenska pengar.
För det är väl självklart att man inte säljer sitt samvete, sin moral sina etiska regler till massmördare utan att få betalt för det.
Om man inte är djävligt djävligt djävligt dum ….